Danh mục văn phòng đại diện công ty bảo hiểm nước ngoài

Danh mục văn phòng đại diện công ty bảo hiểm nước ngoài 17/09/2014 18:13:00 3521

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục văn phòng đại diện công ty bảo hiểm nước ngoài

17/09/2014 18:13:00

STT

Tên văn phòng đại diện

Quốc tịch

Năm thành lập

Địa điểm

I

VPĐD Phi nhân thọ: 14

 

 

 

1

Công ty TNHH bảo hiểm Aioi Nissay Dowa (*)

Nhật Bản

1993

Hà Nội

2

Công ty TNHH bảo hiểm LIG

Hàn Quốc

1995

Hà Nội

3

Công ty TNHH bảo hiểm hàng hải và hoả hoạn Hyundai

Hàn Quốc

1996

TP.Hồ Chí Minh

4

Công ty TNHH bảo hiểm LIG

Hàn Quốc

2001

TP.Hồ Chí Minh

5

Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc (**)

Hàn Quốc

2004

TP.Hồ Chí Minh

6

Công ty TNHH bảo hiểm Nipponkoa

Nhật Bản

2005

Hà Nội

7

Công ty TNHH bảo hiểm Nipponkoa

Nhật Bản

2006

TP.Hồ Chí Minh

8

Công ty Allianz SE

Đức

2006

Hà Nội

9

Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier

Hồng Kông

2006

TP.Hồ Chí Minh

10

Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul

Hàn Quốc

2007

Hà Nội

11

Công ty bảo hiểm Sompo Japan

Nhật Bản

2007

Hà Nội

12

Công ty bảo hiểm Sompo Japan

Nhật Bản

2007

TP.Hồ Chí Minh

13

Công ty TNHH bảo hiểm Dongbu

Hàn Quốc

2011

TP.Hồ Chí Minh

14

Công ty AmTrust Europe Limited

Anh

2012

TP.Hồ Chí Minh

II

VPĐD Nhân thọ: 9

 

 

 

15

Công ty Prudential PLC (UK)

Anh

1994

Hà Nội

16

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nan Shan

Đài Loan

2005

Hà Nội

17

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ HSBC (international)

Hồng Kông

2006

Hà Nội

18

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Shin Kong

Đài Loan

2006

Hà Nội

19

Công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Loan

Đài Loan

2006

Hà Nội

20

Công ty AXA SA

Pháp

2007

Hà Nội

21

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung

Hàn Quốc

2008

Hà Nội

22

Công ty Assicurazioni Generali S.p.A

Italia

2010

TP.Hồ Chí Minh

23

Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo

Nhật Bản

2011

Hà Nội

III

VPĐD tái bảo hiểm: 1

 

 

 

24

Công ty TNHH Tái bảo hiểm vốn châu Á

Singapore

2012

TP.Hồ Chí Minh

IV

VPĐD Môi giới bảo hiểm: 2

 

 

 

25

Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm dạng đóng Malakut

Nga

2006

Hà Nội

26

Công ty Alexander Leed Risk Services

Đài Loan

2008

TP.Hồ Chí Minh

(*)

Trước đây là VPĐD công ty Nissay Dowa

 

 

 

(**)

Trước đây là VPĐD công ty bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc

 

 

 

 

Các tin khác