Thủ tục hành chính
Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Thủ tục:

Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thí sinh nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký dự thi tới Văn phòng Hội đồng thi, nộp phí dự thi theo quy định tại Điều 5 Thông tư 46/2014/TT-BTC.

 Bước 2: Văn phòng Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lập Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lập phiếu thu đã nộp phí dự thi theo quy định.

Cách thức thực hiện:

 Nộp trực tiếp tại  Văn phòng Hội đồng thi (Cục Quản lý giá).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

+ Phiếu đăng ký dự thi sát hạch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi ký hợp đồng lao động, có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động (Bản sao và bản dịch ra Tiếng Việt có chứng thực);

+ Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 46/2014/TT-BTC (Bản sao và bản dịch ra Tiếng Việt có chứng thực);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản sao có chứng thực);

+ 03 (ba) ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 03(ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

+ Đối với người nước ngoài, phải có bản sao chứng thực Thẻ tạm trú tại Việt Nam còn giá trị sử dụng;

+ Phiếu thu phí dự thi.

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và phiếu thu đã nộp phí dự thi

 

Phí, Lệ phí (nếu có):

Phí dự thi thu bằng đồng Việt Nam và được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi hoặc chuyển khoản tại ngân hàng theo thông báo của Hội đồng thi cho từng kỳ thi (nếu có). Mức thu phí dự thi theo quy định của Bộ Tài chính. Hội đồng thi chịu trách nhiệm thông báo mức phí dự thi cho từng kỳ thi

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Phiếu đăng ký dự thi sát hạch quy định tại phụ lục số 3 củaThông tư 46/2014/TT-BTC.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) xem xét, quyết định

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giá số 11/2012/QH 13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

- Thông tư 46/2014/TT-BTC  của Bộ tài chính ngày 16/4/2014 quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá.

 

Đổi mã khác