Hỏi:
Kính gửi cục giám sát bảo hiểm.tên tôi là Đinh Hoàng Anh .Địa chỉ: Số 5 ngõ 166, đường Mỹ Sơn , Phường Vĩnh Trại, thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn.tôi và vợ tôi là Đoàn Huyền Hương có tham gia hợp đồng bảo hiểm trụ cột gia đình của công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông hay còn gọi bảo hiểm lian.số hợp đồng: 22-0021696-341660 và 22-0021624-341577 tôi có nằm viện điều trị và nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của bên bảo hiểm và ngày 09/6/2022 tôi có nhận được tin nhắn của công ty bảo hiểm là đã được phê duyệt chi trả và chuyển tới bộ phận tiếp theo để thực hiện chi trả theo quy định.nhưng đến nay đã hơn 1 năm mà tôi không được thanh toán.tôi có gọi điện lên tổng đài 19009249 nhiều lần nhưng chỉ nhận được câu là xếp chưa ký duyệt để thanh toán trường hợp tôi là được thanh toán rồi chờ đến lượt do quá tải hồ sơ.tôi muốn hỏi đã được duyệt chi trả thì thời hạn công ty bảo hiểm bao lâu phải có nghĩa vụ thanh toán.và nếu bây giờ họ cứ không chịu thanh toán cho tôi.mà cứ bảo chờ đợi thì làm thế nào.
24/01/2024
Trả lời:

Trả lời Câu hỏi số 170124-5 của độc giả Đinh Hoài Sơn hỏi về việc giải quyết trả tiền bảo hiểm của Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000: “1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000: “Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường”.

Tranh chấp trong quá trình bồi thường bảo hiểm là tranh chấp dân sự do các bên liên quan phối hợp giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Trường hợp không thống nhất được cách thức giải quyết bồi thường thì có thể đưa vụ việc ra Tòa án giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: “Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự…”.

Đề nghị độc giả căn cứ quy định pháp luật nêu trên và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm để thực hiện.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có công văn đề nghị Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trả lời để độc giả Đinh Hoài Sơn biết./.