Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính Tôi tên là Thái Thị Diễm Hương hiện đang có 2 HĐ bảo hiểm tại công ty BHNT AIA Việt Nam cụ thể U911194474 và C91567945 (SĐT 0938758993) Ngày 18/09/2023 tôi có gửi thông tin claim hồ sơ chi trả quyền lợi ung thư tuyến giáp ở Hợp đồng C91567945 tuy nhiên nhận được thư từ chối chi trả vì hợp đồng mất hiệu lực. Ngày 19/09/2023 tôi có gọi lên công ty hỏi lý do thì được bạn Tư Vấn Viên tổng đài nói bạn Đạt nhắc đóng phí nhưng tại thời điểm đó tôi có nói “Hiện chị đang có nhiều hợp đồng nên chưa thể đóng tiếp hợp đồng này”. Tổng đài viên khăng khăng nói tôi đòi hủy hợp đồng và yêu cầu tôi mở thư thông báo ra xem (mặc dù tôi chưa từng được đọc), tuy nhiên trong thư thông báo không hề đề cập đến việc hủy hợp đồng cũng như không biết giá trị còn lại hiện đang bù đắp cho những chi phí nào. Và khi tôi theo dõi trên app thì hợp đồng vẫn còn tick xanh “HIỆU LỰC”_ Đóng phí từ giá trị hoàn lại (Hình ảnh đính kèm). Nếu theo câu chữ đó mặc nhiên là khách hàng hiểu là hợp đồng hiện vẫn đang còn hiệu lực và còn đủ số tiền để duy trì. Minh chứng cho việc này là khi có bạn Tiến Đạt nhắn tin yêu cầu đóng phí hợp đồng U911194474 tôi đã yêu cầu bạn hủy sản phẩm bệnh hiểm nghèo của HĐ U91194474 vì bên hợp đồng C91564975 bệnh hiểm nghèo của tôi vẫn còn hiệu lực (tin nhắn đính kèm) tuy nhiên tôi không nhận được bất kì sự hướng dẫn nào từ phía công ty hay bạn nhân viên hỗ trợ. Và thời điểm đó nhân viên tổng đài có xin lỗi tôi vì lý do sự cố của APP và lỗi từ phía bộ phận IT, tuy nhiên tôi không đồng ý việc xử lý như trên, vì lỗi không phát sinh ngày 1 ngày 2 mà là xuyên suốt trong quá trình tôi sử dụng dịch vụ tại AIA. Điều này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quyền lợi cá nhân của tôi (ảnh hưởng đến việc tôi không biết để khôi phục hợp đồng cũng như việc không tham gia thêm sản phẩm bệnh hiểm nghèo từ phía công ty khác) Về phía AIA tôi đã email rất nhiều lần nhưng trong các cuộc gọi AIA không hướng tới xử lý những bất cập tồn đọng từ phía công ty và cách xử lý, các cuộc gọi nhằm mục đích lặp lại nội dung như tôi đã trình bày mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi không chỉ cá nhân tôi mà của các KH khác tại AIA. Kính mong Bộ Tài Chính có phương pháp hỗ trợ người tiêu dùng như tôi, cũng như rất nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm AIA ngoài kia.
24/01/2024
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của bà Thái Thị Diễm Hương trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính về việc bà Hương hiện đang tham gia 02 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam). Đối với yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, bà Hương nhận được thông báo của Công ty về việc hợp đồng bảo hiểm của bà Hương hiện mất hiệu lực. Bà Hương đã kiểm tra tình trạng hợp đồng của bà trên App của Công ty thì hợp đồng vẫn ghi nhận tình trạng còn hiệu lực. Bà Hương đã email và nhiều lần gọi điện đến Công ty để phản ánh vấn đề này tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết.

Vì vậy, thông qua cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, bà Hương đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ để được giải quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Quy tắc điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15

- Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như sau:

“16.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môphải bồi thường,trả tiềnbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.”.

- Khoản 1 Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về thời hạn trả tiền bảo hiểm như sau:

“Điều 31. Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.“.

- Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

“Điều 32. Phương thức giải quyết tranh chấp

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.”.

Câu hỏi của độc giả liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, thuộc thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp bảo hiểm. Bộ Tài chính đã chuyển nội dung phản ánh của độc giả đến Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) để được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan.

Theo báo cáo của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Công ty đã liên hệ với bà và giải quyết quyền lợi bảo hiểm của bà theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết ngày 24/11/2023.

Bộ Tài chính thông tin để bà Thái Thị Diễm Hương được biết ./.