Hỏi:
Gửi Bộ Tài Chính - Cục quản lý giám sát bảo hiểm - Hiệp Hội bảo hiểm Việt Nam. Tôi tên Lưu Tuấn Vũ, có tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm Manulfie Việt Nam. Tháng 2/2023, tôi có xảy ra tai nạn và đơn vị xử lý là Đội CSGT Chợ Lớn (81 Đ. Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TPHCM) do đại úy Phạm Tiến Dũng phụ trách. Vào tháng 7/2022 Tôi có gửi quyền cầu bồi thường quyền lợi Tai Nạn lên công ty bảo hiểm Manulife, phía Manulife yêu cầu Tôi cung cấp biên bản tai nạn giao thông có dấu của Đội CSGT Chợ Lớn mới chấp nhận xem xét quyền lợi. Dù nhiều lần lên làm việc với đại úy Phạm Tiến Dũng để yêu cầu được lấy biên bản tai nạn giao thông có dấu như yêu cầu của Manulife, nhưng phía đại úy Phạm Tiến Dũng không đồng ý cung cấp biên bản tai nạn theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP khoản 3 điều 35, và có gửi Tôi công văn từ Bộ Công An - số 4594/C08-P4 gửi Cục quản lý giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính - Hiệp Hội bảo hiểm Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh ký gửi ngày 02/12/2022 yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp bảo hiểm không được yêu cầu hồ sơ tai nạn nữa để tôi trình về cho Manulife. Tính tới nay, Tôi đã giải trình với Manulife quà 4 lần gửi mail trình bày rõ việc Tôi không cung cấp được Biên bản tai nạn có dấu của đội CSGT Chợ Lớn là làm theo Luật, và đề nghị Manulife sử dụng quyền của doanh nghiệp bảo hiểm theo Thông tư 63-2020-TT-BCA điều 21 và nghị định 03/2021/NĐ-CP điều 19 mục 4, cử nhân sự của Manulife tới xác minh với CSGT Chợ Lớn về việc Tôi không vi phạm pháp luật. Nhưng Manulife vẫn không cử nhân sự tới gặp CSGT Chợ Lớn mà 1 mực yêu cầu Tôi phải cung cấp biên bản có mộc này mới xem xét chi trả. Tôi muốn đặt câu hỏi, trường hợp này: Manulife hay Đội CSGT Chợ Lớn đang thực hiện sai? Khi 1 bên nhất định không cung cấp và dẫn luật ra với Tôi, 1 bên thì nhất định đòi Tôi cung cấp được mới chi trả? Nếu xác định được đơn vị thực hiện sai thì Tôi sẽ thực hiện khiếu nại thế nào để đòi được quyền lợi chính đáng từ hợp đồng bảo hiểm của Tôi đã bị kéo dài trên 1 năm không được nhận? Chân thành cảm ơn!
24/01/2024
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của ông Lưu Tuấn Vũ tham gia hợp đồng bảo hiểm tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Tháng 7/2023, ông Vũ đã yêu cầu Công ty Manulife chi trả quyền lợi tai nạn. Qua quá trình thẩm định, Công ty  đã yêu cầu ông Vũ bổ sung biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan cảnh sát giao thông (CSGT).

Ông Vũ đã thông tin đến Công ty Manulife nhiều lần về việc cơ quan CSGT không đồng ý cung cấp biên bản tai nạn và đề nghị Công ty sử dụng quyền của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 63/2020/TT-BCA về việc cử nhân sự đến cơ quan CSGT xác minh vụ việc. Tuy nhiên, Công ty Manulife vẫn yêu cầu ông Vũ cung cấp biên bản tai nạn giao thông. Vì vậy, ông Vũ đã phản ánh lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và ông Vũ phải khiếu nại thế nào để được bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Quy tắc điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15

- Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như sau:

“16.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môphải bồi thường,trả tiềnbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.”.

- Khoản 1 Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về thời hạn trả tiền bảo hiểm như sau:

“Điều 31. Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.“.

2. Câu hỏi của độc giả liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, thuộc thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp bảo hiểm. Bộ Tài chính đã chuyển nội dung phản ánh của độc giả đến Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) để được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan.

Theo báo cáo của Công ty Manulife, Công ty đã liên hệ với ông Lưu Tuấn Vũ và giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết ngày 4/10/2023.

Bộ Tài chính thông tin để ông Lưu Tuấn Vũ được biết ./.