Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài Chính Tôi có đơn cắt code Daichi từ ngày 04/07/2023 nhưng đến ngày hôm nay 17/08/2023 trạng thái cắt code của tôi đang chỉ là Terminal (mã số của tôi là 1043017) . Tôi có gọi tổng đài Daichi thì được trả lời còn phải chờ trong T8/2023 để bộ phận quản lý Đại lý của Daichi mới cập nhật gửi BTC cắt code. Vậy tôi xin hỏi quy trình này của Daichi có đúng ko? Bên Daichi có bị mất quyền lợi gì nếu có người cắt code hay ko mà sao giữ lâu vậy. Tôi đã gửi đơn cắt code từ năm 2022 nhưng do bận việc khác nên tôi ko kiểm soát, gần đây (T7/23) tôi mới kiểm tra thì đc biết tôi đang nợ 6.500 đ (chưa đến 10k) , đây có phải là mẹo để ko cho tôi cắt code không? Tôi kính mong BTC quan tâm đến việc này để bớt những thành phần "rác" cản trở việc phát triển của thị trường Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Việc dùng các mẹo vặt này thực sự gây cản trở rất nhiều cho việc phát triển thị trường và bản thân của những người muốn làm Đại lý như tôi. Xin trân trọng cảm ơn.
11/01/2024
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Nguyễn Xuân Học qua cổng thông tin điện tử về việc chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.”

- Điều 126 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có nội dung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, phương thức giải quyết tranh chấp.

- Điểm d khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã giao kết.

- Điểm a khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “Thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm”.

- Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển phản ánh của công dân tới Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam để xem xét, giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật. Bộ Tài chính đề nghị công dân liên hệ, phối hợp với công ty để giải quyết dứt điểm vụ việc./.