Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính, Hiện tôi đang tìm hiểu vấn đề về đối tượng chịu thuế GTGT về dự án công ty tôi đang tiến hành. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu các Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007, thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thông tư 09/2013/TT-BTTTT và thông tư 16/2014/BT-BTTTT. Để Công ty chúng tôi thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế của mình tôi viết câu hỏi này kính mong Bộ tài chính hỗ trợ giải đáp thắc mắc của tôi. Sau đây, Tôi xin giới thiệu sơ qua về dự án của công ty mình: Công ty chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phần mềm ngành nghề chính là lập trình máy vi tính, hiện chúng tôi đang tiến hành viết một dự án Lập trình và thiết kế website dành cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi. Trên website này các sản phẩm được đóng gói và bán ra theo các gói sản phẩm 6 tháng, 12 tháng, 1 năm và 2 năm. Khi khách hàng mua gói sản phẩm này thì khách hàng có thể sử dụng tất cả tài nguyên có trên website của chúng tôi trong thời hạn gói sản phẩm đã mua, bao gồm: sách truyện dành cho trẻ em dưới dạng dữ liệu điện tử, hình ảnh và âm thanh giúp trẻ em phát triển tư duy ngôn ngữ, hiểu biết về cuộc sống và thế giới xung quanh. Sau khi tìm hiểu các Nghị định và thông tư nêu trên theo sự hiểu biết của mình tôi xác định dự án mà công ty đang tiến hành là sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như vậy có đúng hay không? Kính mong Bộ tài chính hỗ trợ giúp giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn quý Bộ.
20/08/2019
Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3; Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.”

“Điều 9. Hoạt động công nghiệp phần mềm

1. Hoạt động công nghiệp phần mềm là hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; sản xuất phần mềm nhúng; hoạt động gia công phần mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm.

2. Các loại sản phẩm phần mềm bao gồm:

a) Phần mềm hệ thống;

b) Phần mềm ứng dụng;

c) Phần mềm tiện ích;

d) Phần mềm công cụ,

đ) Các phần mềm khác.

Căn cứ Khoản 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

21… Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp sản phẩm phần mềm (lập trình và thiết kế website dành cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi ) nếu thuộc qui định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo qui định tại Khoản 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Gửi phản hồi: