Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Điều 2, tiết 2, điểm đ.3.2) quy định Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế. Chúng tôi không rõ trường hợp Công ty mua và cung cấp dụng cụ tập luyện (như giày chạy, thảm yoga... ) để chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao cho tập thể CBCNV có được hiểu là phí dịch vụ hay không. Tôi trân trọng cảm ơn.
15/08/2019
Trả lời:


Gửi phản hồi: