Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Ban biên tập. Công ty tôi thuộc quản lý của Cục thuế tỉnh nhưng có tờ khai Thuế tài nguyên kê khai tại Chi cục thuế huyện. Hàng tháng tôi nộp tờ khai thuế tài nguyên vào chi cục thuế huyện. Tháng 6/2018 do sơ xuất tôi nộp nhầm tờ khai thuế tài nguyên Tháng 5 vào cục thuế tỉnh, đến tháng 8/2018 tôi mới nộp lại tờ khai thuế tài nguyên Tháng 5 vào chi cục thuế huyện. Xin hỏi tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi nộp chậm nêu trên không. Xin chân thành cảm ơn.
20/08/2019
Trả lời: