Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế. Công ty tôi có mua nguyên vật liệu ở nước ngoài rồi chuyển thẳng đến địa điểm gia công (ngoài lãnh thổ Việt Nam), sau khi ra sản phẩm hoàn thành xuất bán và chuyển thẳng đến kho của khách hàng ở nước ngoài. Tất cả giao dịch mua hàng hóa, bán hàng hóa đều phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang xuất hóa đơn cho khách hàng dưới dạng hóa đơn xuất khẩu (VAT 0%) như vậy là đúng hay sai so với các quy định hiện hành. Kính mong Quý Bộ giải đáp giúp để doanh nghiệp tuân thủ đúng theo các quy định. Trân trọng cảm ơn!
15/08/2019
Trả lời:


Gửi phản hồi: