Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Tôi đang công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Tôi xin hỏi nội dung như sau: Các tổ, nhóm thợ thực hiện công trình nhóm C, có quy mô nhỏ theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP. Trong dự toán gói thầu xây lắp có chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (6%) theo khoản 1, điều 7 của Thông tư 06/2016/TT-BXD thì "Thu nhập chịu thuế tính trước là Khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình". Tổ nhóm thợ không phải không phải là doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng chịu thuế, Vậy tổ nhóm thợ có được hưởng chi phí thu nhập chịu thuế tính trước không? Mong sớm được giải đáp thắp mắc. Xin chân thành cảm ơn Địa chỉ phản hồi; minhthuanstg@gmail.com
22/08/2019
Trả lời:

Tại Điều 4 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 quy định về lập hồ sơ xây dựng công trình.

Theo đó, các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thì lập hồ sơ xây dựng công trình thay cho báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP quy định như sau: “Tổng mức đầu tư, trong đó gồm kinh phí Nhà nước hỗ trợ (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương các cấp), đóng góp của nhân dân, huy động khác. Bảng kê các chi phí, trong đó, ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ và đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được phép áp dụng theo giá thị trường;”

Tại  Điều 7 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định về dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ quy định nêu trên, việc lập hồ sơ, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Do vậy, đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng có văn bản gửi về Bộ Xây dựng để được xem xét, giải quyết.

 

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gửi phản hồi: