Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi ở Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, xin hỏi BTC một vướng mắc trong hạch toán kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, nội dung cụ thể như sau: Đơn vị có số dư dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang 2022 số tiền 50 triệu đồng (Mã nguồn 14, Loại - Khoản 340-341, Tài khoản 00811) Trong năm, UBND tỉnh có ban hành quyết định điều chỉnh giảm dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang 2022, đơn vị tiến hành hạch toán Nợ TK00811 (ghi âm số tiền 50 triệu đồng) Tuy nhiên, khi in sổ S101-H (Phần I), số tiền điều chỉnh đó lại lên Chỉ tiêu số 2. Dự toán giao trong năm (Âm số tiền 50 triệu đồng). Và Biểu Báo cáo quyết toán B01/BCQT, số tiền điều chỉnh giảm 50 triệu đồng làm giảm số tiền giao trong năm 2022 tại dòng Mã số 09 của Chỉ tiêu Dự toán giao trong năm. Làm sai lệch số liệu dự toán giao trong năm 2022. Vì vậy, tôi nhờ BTC hướng dẫn hạch toán số tiền điều chỉnh giảm dự toán năm trước chuyển sang (nguồn cải cách tiền lương) sao cho đúng. Theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp phần mềm Misa: họ hạch toán Hủy dự toán Nợ TK 00811 (ghi âm số tiền), Khi đó số tiền này sẽ lên chỉ tiêu 3.Dự toán bị hủy trên Mẫu S101-H và Mã số 24 - Chỉ tiêu 6. Kinh phí giảm trong năm của Mẫu số B01/BCQT Như vậy, xin hỏi BTC có đúng không ạ? Và theo hướng dẫn ghi mẫu S101-H của TT107 thì chỉ tiêu 3. Dự toán bị hủy có bao gồm số điều chỉnh giảm dự toán năm trước chuyển sang không ạ. Kính nhờ BTC hướng dẫn, mong BTC giải đáp để đơn vị hạch toán đúng quy định, phục vụ công tác quyết toán năm kịp thời! Trân trọng!
15/06/2023
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về hạch toán điều chỉnh giảm dự toán năm trước chuyển sang (nguồn cải cách tiền lương), Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc kế toán, trường hợp đơn vị có số dư dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2022, thì số dư dự toán này được theo dõi trên tài khoản 0082-Năm nay (kết chuyển từ TK 0081-Năm trước sang TK 0082-Năm nay). Theo đó, trong năm 2022 khi có quyết định điều chỉnh giảm dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2022 thì đơn vị phải: (1) chuyển số dư dự toán này trên TK 0082-Năm nay sang TK 0081-Năm trước; (2) Thực hiện điều chỉnh giảm số dư dự toán trên TK 0081-Năm trước.

2. Trường hợp năm 2022, đơn vị đã thực hiện điều chỉnh giảm trên TK 0081 (ghi âm) nhưng số điều chỉnh lại phản ánh vào chỉ tiêu “Dự toán giao trong năm nay” trên Sổ kế toán S101-H thì trường hợp này cần xem lại phần mềm kế toán áp dụng, đề nghị trao đổi với đơn vị cung cấp phần mềm để thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo đúng quy định.

Gửi phản hồi: