Skip to content

Đổi mới quản lý nợ công nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia (14/12/2017)

Đó là chủ đề của cuộc Hội thảo khoa học do Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức vừa diễn ra vào sáng 14/12 tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có TS. Hà Huy Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đại diện Lãnh đạo Cục QLN&TCĐN, Viện CL&CSTC cùng đông đảo các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, tài chính.
  • Đổi mới quản lý nợ công nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia (14/12/2017)
  • Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (14/12/2017)
  • Kịp thời chi trả bồi thường cho DN bị thiệt hại do bão số 12 tại Bình Định (13/12/2017)
  • Khai trương hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển Hải Phòng (12/12/2017)
  • Đẩy nhanh tiến độ bồi thường bảo hiểm cho DN bị thiệt hại do bão số 12 (12/12/2017)