Skip to content

Thành lập Chi cục Dự trữ Đồng Nai: Bước phát triển quan trọng của Dự trữ khu vực thành phố Hồ Chí Minh (15/12/2017)

“Việc thành lập và đưa Chi cục Dự trữ nhà nước Đồng Nai đi vào hoạt động đã đánh dấu bước phát triển quan trọng của Dự trữ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời điểm này, Chi cục Đồng Nai, chính thức ghi tên mình vào bộ máy hoạt động của ngành Dự trữ Nhà nước " – Đó là khẳng định của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức tại lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai vào sáng 15/12, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
  • Thành lập Chi cục Dự trữ Đồng Nai: Bước phát triển quan trọng của Dự trữ khu vực thành phố Hồ Chí Minh (15/12/2017)
  • Đổi mới quản lý nợ công nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia (14/12/2017)
  • Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (14/12/2017)
  • Kịp thời chi trả bồi thường cho DN bị thiệt hại do bão số 12 tại Bình Định (13/12/2017)
  • Khai trương hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển Hải Phòng (12/12/2017)