Skip to content

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội (16/11/2017)

Sáng 16/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là “tư lệnh ngành” đầu tiên trả lời chất vấn. Các nhóm vấn đề chất vấn bao gồm: công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; chống thất thu thuế, chuyển giá), hải quan đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững và giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả.
  • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội (16/11/2017)
  • Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (16/11/2017)
  • Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho DN trên địa bàn Thủ đô (16/11/2017)
  • Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (13/11/2017)
  • Thu NSNN 10 tháng năm 2017: Tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016 (10/11/2017)