לתפקוד נאות של דף זה נדרש דפדפן מאופשר סקריפט.
Oracle Help for the Web??????????????????? ????


יבוא קבוצת תעבורה: דף ראשי

דילוג על קישורי ניווט| תיאורי שדות | נושאי עזרה קשורים | פרטים נוספים | איתור דף זה |

השתמש בדף זה כדי לייבא קבוצת תעבורה קיימת. מדף זה, תוכל לערוך את השם לתצוגה של קבוצת התעבורה ולבחור את אפשרויות הייבוא.

עבור לראש הדףתיאורי שדות

קבוצת תעבורה

שדה תיאור
שם בחר באפשרות זו כדי לשנות את שם קבוצת התעבורה.

אפשרויות קבוצת תעבורה

שדה תיאור
ייבוא רשימות לבקרת גישה בחר אפשרות זו כדי לייבא את ההרשאות ברמת האובייקט המקושרות לכל אובייקט שבקבוצת התעבורה. פעולה זו תייבא את המשתמשים והקבוצות המקושרים.

לחצנים

שדה תיאור
יבא עכשיו לחץ כדי להמשיך עם היבוא ולהציג את יומן הפעולות.
שמור למועד אחר לחץ כדי לשמור ולחזור לכרטיסייה ניהול.
סגירה לחץ כדי לחזור לכרטיסייה ניהול.

עבור לראש הדףנושאי עזרה קשורים

מושגים:

עבור לראש הדףפרטים נוספים

Portal Center

לפרטים נוספים, עבור לדף תיעוד של Oracle Portal ב-Oracle Technology Network.

עבור לראש הדףאיתור דף זה

  1. ב-Portal Builder, לחץ על הכרטיסייה ניהול.
  2. אתר את ה-portlet ייבוא/ייצוא של קבוצת תעבורה.
  3. לחץ על רשימת הערכים ובחר את קבוצת התעבורה שברצונך לייבא.
  4. לחץ על יבוא.
  5. לחץ על הכרטיסייה ראשי.