In bài    Gửi bài

Kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010

(07/03/2011 13:30:00)

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DUNG
––––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2011
 
 
 
THÔNG BÁO
Về kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức
Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010
 
Hội đồng tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 thông báo:
1. Kết quả chấm phúc khảo bài thi của 24 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 (theo Quyết định và danh sách đính kèm).
2. Tổng hợp kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010
- Quyết định danh sách trúng tuyển dự kiến sẽ thông báo trên trang Website của Bộ Tài chính từ ngày 15/3 – 20/3/2011;
Đề nghị thí sinh lưu ý cập nhật thông tin.
Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 04.2.2202828, máy lẻ 8144, 8107, 8100, 8097./.  
                                                              
 
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Hoàng Đức Long
(Phó Vụ trưởng Vụ TCCB-BTC)
 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn