In bài    Gửi bài

Nhà xuất bản Tài chính giới thiệu Lịch bloc ngành Tài chính năm 2011

(10/11/2010 14:52:00)

BỘ TÀI CHÍNH
NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 74/NXBTC-PH
V/v: Giới thiệu Lịch bloc ngành Tài chính năm 2011
                Hà Nội, ngày   15   tháng 7  năm 2010
 
Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân trong ngành Tài chính
 
Năm 2009, Nhà xuất bản Tài chính đã chủ trì phối hợp với một số tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính biên tập, in, phát hành “Lịch Bloc Tài chính Việt Nam 2010”, bước đầu đáp ứng được yêu cầu công tác tuyên truyền của Bộ Tài chính nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2010) và nhu cầu sử dụng hàng ngày của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính.
Năm nay, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý khách hàng (theo đề nghị tại Công văn số 24/NXBTC-PH ngày 25/02/2010 của Nhà xuất bản Tài chính) đối với “Lịch bloc Tài chính Việt Nam 2010”, Nhà xuất bản Tài chính đã nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung và hình thức để xuất bản, in và phát hành Lịch Bloc Tài chính Việt Nam năm 2011, nhằm góp phần tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu lịch sử truyền thống ngành Tài chính; thông tin về đường lối, chính sách kinh tế - tài chính của Đảng và Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tài chính;...
Đây là cuốn lịch treo tường khổ lớn (kích thước: 21cm x 42 cm), gồm 365 tờ tương ứng với các ngày trong năm 2011, được thiết kế trên nền giấy couché in ofsette 4 màu, trang trí phong cảnh, họa tiết tiền Việt Nam, ngoại tệ, các chứng chỉ có giá,... các hoa văn thể hiện nét đặc trưng của ngành Tài chính hòa quyện với sắc màu, thiên nhiên Việt Nam. Ngoài nội dung như những cuốn lịch bloc khác, “Lịch Bloc ngành Tài chính Việt Nam 2011” còn cung cấp nhiều hình ảnh, sự kiện phong phú liên quan đến các hoạt động của ngành Tài chính. Mỗi cuốn lịch đều có túi đựng (quai xách) thuận tiện và thẩm mỹ.
Nhà xuất bản Tài chính trân trọng giới thiệu “Lịch Bloc ngành Tài chính Việt Nam 2011” đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính. Để có thêm cơ sở xác định số lượng lịch cần in đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký nhu cầu, đặt mua lịch theo “Phiếu đăng ký” gửi kèm theo.
Phiếu đăng ký xin gửi về:
- Nhà xuất bản Tài chính, số 7 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38262767; Fax: 04.39331242; Email: nxbtaichinh@hn.vnn.vn 
 
 Phía Nam:
- Chi nhánh Nhà xuất bản Tài chính, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 08.39302776; Fax: 08.39302774; Email: cnxbtaichinh@hn.vnn.vn
            Nhà xuất bản Tài chính trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng HC- TH;
- Phòng PH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Nguyễn Đình Cẩn
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
Tệp đính kèm:  Phieudangkydatmualichblock.doc
Tệp đính kèm:  bialich.pdf
Tệp đính kèm:  Maulichtaichinh.jpg

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn