send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
30/11/2014

95. Tại Sở Giao Thông Vận tải các khoản thu phí, lệ phí như : Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ,giao thông đường thuỷ nội địa theo hướng dẫn Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/2/2013, Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ Tài chính, Thông tư 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính; Phí đăng kiểm theo hướng dẫn Thông tư 123/2013/TT-BTC ngày 28/5/2013 của Bộ Tài chính;Thông tư 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013. Như vậy đối với số thu phí lệ phí được để lại theo tỷ lệ quy định có thực hiện ghi thu, ghi chi theo hướng dẫn tại tiết a Điểm 8 Mục I Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính ?

26/11/2014

86. Kính mong Quý Bộ cho tôi hỏi một nội dung như sau: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phú Quy định về Bồi thường, hỗ trợ , tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Hiện nay đơn vị chúng tôi đang được giao làm chủ đầu tư một số tiểu dự án giải phóng mặt bằng, trước đây khi thực hiện thì chúng tôi lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư theo hướng dẫn tại thông tư số 57/2010/TT-BTC, nhưng hiện nay khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành thì đơn vị tôi phải thực hiện như thế nào?, Nếu thực hiện tại thời điểm này thì có lập theo Thông tư số 57/2010/TT-BTC hay không?

26/11/2014

85. Kính gửi : Bộ Tài chính Theo hướng dẫn của Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính về việc lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, thì tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC như sau: a) Đối tượng: là các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật (bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không đủ điều kiện để trích lập dự phòng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính, công ty liên doanh, công ty hợp danh) và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt ở Tp. HCM có thành lập Chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ hạch toán độc lập (có lập báo cáo tài chính riêng và kê khai nộp thuế tại Cục thuế Thành phố Cần Thơ). Năm 2013 báo cáo tài chính của Chi nhánh Cần thơ bị lỗ thì khi lập báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty có được lập dự phòng khoản lỗ của Chi nhánh Cần Thơ theo hướng dẫn tại khoản (a) nêu trên hay không ? Chúng tôi rất mong được sự hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Tài chính để áp dụng. Trân trọng cảm ơn.

26/11/2014

75. Đơn vị của tôi là Ban Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Hải lăng, tỉnh Quảng Trị, là đơn vị tự chủ về biên chế và Tài chính 100% theo NĐ 43/2006/NDDCP. Trong năm Theo Thông tư 79/2010/TTBTC về chế độ chi thanh toán công tác phí. Đơn vị có chi khoán cho cán bộ gồm Kế toán, Văn thư và cán bộ chuyên viên kỹ thuật xây dựng của ban. Một tháng là 300.000đ. Nhưng khi lập bảng kê và chứng từ qua Kho bạc sở tại, thì không được chấp nhận thanh toán, với lý do là không đúng theo Thông tư 97(Trong khi đó Hằng năm đơn vị chỉ có chi công tác phí khoán này, ngoài ra không có chi thêm tiền tàu xe nào khác, vì không thực hiện đi tập huấn, nghĩ phép ...vv). Vì vậy kính nhờ Quý Bộ xem xét tư vấn cho đơn vị 1. Ban chi như vậy có đúng không 2. Kho bạc không chấp nhận chi đúng hay sai. 3. Nếu được chi, thì đơn vị phải lập thêm chứng từ nào nữa không. (Đơn vị Đã có dự toán được duyệt, quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng đầu năm gửi kho bạc)Kính mong được sự giúp đỡ của quý Bộ. Bản thân tôi xin được chân thành biết ơn./.

21/11/2014

63. Kính gửi bộ Tài chính: Hiện tại tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng có một ô tô được Bộ giao thông vận tải phân bổ từ ô tô và mô tô thu hồi từ dự án WB1 và ADB1 từ năm 1999, đến ngày 31/12/2013 đã tính hết hao mòn TS, thực trạng xe hiện tại đã hỏng hóc nhiều sẽ tốn rất nhiều chi phí để sửa chữa và hiệu quả sử dụng không cao vì vậy Ban QLDA đề nghị xử lý thanh lý gửi về Sở GTVT và Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng xử lý xe ô tô là Thanh lý: thành phần bao gồm: sở tài chính, UBND tỉnh, sau buổi đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng xử lý, Sở Tài chính làm tờ trình thanh lý xe o tô của Ban QLDA (Sở GTVT) gửi UBND tỉnh, nhưng UBND tỉnh lại trả lời (không bằng công văn) bằng điện thoại là do tài sản này không thuộc UBND tỉnh quản lý nên Sở và Ban QLDA tự xử lý. Vậy cho tôi hỏi: - UBND tỉnh đã có QĐ về Về việc hướng dẫn phân cấp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tất cả tài sản là đất và ô tô thì thẩm quyền quyết định thanh lý là chủ tịch UBND tỉnh trừ TS dự án như vậy UBND tỉnh cho Sở GTVT tự xử lý có đúng ko? - và nếu Sở GTVT tự xử lý thẩm quyền ra quyết định xử lý là Giám đốc Sở GTVT có đúng không? vì khi giao TS ô tô này trong QĐ của Bộ GTVT giao thẳng về ban QLDA ĐT và Xây dựng. Mong được giải đáp câu hỏi sớm tôi xin chân thành cảm ơn! (câu hỏi này thay thế câu hỏi gửi ngày 13/10/2014)

21/11/2014

60. Cơ quan tôi là Quỹ đầu tư phát triển địa phương thuộc đối tượng được miến nộp thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp. Được sự đồng ý của UBND tỉnh,đơn vị có bán thanh lý tài sản xe ô tô qua trung tâm bán đấu giá, để đảm bảo quyền lợi cho người mua khi chuyển quyền sở hữu tài sản, đơn vị phải xuất hóa đơn bán hàng. Chúng tôi đã liên hệ vói chi cục thuế địa phương để mua hóa đơn thì phải nộp thuế GTGT 1% và thuế TNDN 1% , sô tiền này đơn vị bán phải chịu.như vậy có đúng không?

19/11/2014

56. Tôi xin thay mặt cho 93 cán bộ y tế trường học của huyện trong địa bàn thành phố Hà Nội muốn hỏi câu hỏi rất mong quý tòa soạn trả lời: Theo quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005 của Chính phủ nhân viên làm công tác y tế tại trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 20% (Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn và trường học).Hiện nay Quyết định này đã bị bãi bỏ và thực hiện theo nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 56 thì đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung, viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng. Như vậy chúng tôi làm công tác y tế tại các trường học thì được hưởng chế độ ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Tôi nghe nói tài chính huyện sẽ cắt không không thanh toán phụ cấp nghề đối với nhân viên y tế chúng tôi ndo không có quyết định. Vậy chúng tôi muốn được phụ cấp như nghị định trên thì ai là người ra quyết định cho chúng tôi? Hiệu trưởng nhà trường hay Chủ tịch UBND huyện? Nếu là Hiệu trưởng thì ngân sách ở đâu? của tài chính huyện hay tiền thu chi riêng của nhà trường?

17/11/2014

44. Kính gửi Bộ Tài Chính: Đơn vị chúng tôi được giao quản lý dự án đầu tư dự án xây dựng công trình Kho lưu trữ huyện Ia Grai. Nay công trình đã hoàn thành chúng tôi đã hồ sơ thanh toán đến Kho Bạc Nhà nước huyện Ia Grai. Không quá trình kiểm soát chi Kho bạc thông báo kết quả kiểm soát thanh toán với nội dung giảm trừ thanh toán như sau: Giảm trừ thanh toán sai đơn giá đèn Huỳnh quang trong dự toán là 31.220.000 đồng. Nội dung và quy trình soát chi của Kho bạc Nhà nước được quy định chi tiết tại tại Khoản 1, điều 12 và khoản 5, điều 27 Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính; Tiết 4.2, điểm 4, mục II, phần II Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Kho bạc Nhà nước. Xin hỏi việc giảm trừ thanh toán đơn giá dự toán của Kho bạc Nhà nước huyện Ia Grai có đúng thẩm quyền không? Rất mong được sự trả lời của quý cơ quan để chúng tôi có cơ sở triển khai thực hiện.

17/11/2014

43. Kính gửi ! Trường hợp đơn vị ký hợp đồng với cá nhân hỗ trợ phiên dịch trong hội thảo kỹ thuật dự án ODA. Vừa qua Đơn vị em ký hợp đồng với một cá nhân có kinh nghiệm tham gia Dự án 6 năm của các tổ chức Giz, IFAD, UNDP...chuyên về lập SEDP, rât thành thạo ngoại ngữ nhưng bằng cấp của cá nhân này là bằng Thạc sỉ Kinh tế, không có bằng ngoại ngữ,trường hợp này đơn vị em có ký hợp đồng được không ah. Vì khi thanh toán Kho bạc yêu cầu đòi hỏi cá nhân đó phải có bằng cấp chuyên môn ngoại ngữ. Rất mong quý bạn chia sẻ và hỗ trợ trong trường hợp này. Xin thành cảm ơn.

17/11/2014

39. Tôi là kế toán của trường học, đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, đầu năm chúng tôi được UBND huyện giao dự toán bằng một quyết định giao dự toán năm kèm theo phụ lục có ghi chi tiết nguồn thu, nguồn chi được chi tiết chi thường xuyên và không thường xuyên. Đề nghị quý Bộ giải đáp cho tôi biết đơn vị tôi có phải gửi dự toán chi tiết theo mục lục ngân sách tới KBNN nơi giao dịch không? hay tôi chỉ phải gửi quyết định giao dự toán của UBND huyện kèm theo phụ lục phân bổ chi tiết nguồn thường xuyên hay không thường xuyên?Theo tôi được biết hiện tại dự toán cơ quan tài chính chỉ nhập tổng dự toán và đơn vị sẽ rút theo tiến độ, tuy nhiên hiện nay có một số KBNN vẫn đòi đơn vị phải gửi dự toán chi tiết, như vậy có đúng không? Một ý nữa tôi muốn hỏi trong dự toán thường xuyên sau khi chi đảm bảo các chế độ con người, các hoạt động hành chính đơn vị có được quyền mua sắm, sửa chữa không hay phải chuyển sang nguồn không thường xuyên mới được mua sắm sửa chữa?

Trang trước  ...  211 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn