send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
30/06/2015

90. Cho tôi xin hỏi quý Bộ: Trường hợp ở địa phương có phát sinh là ở Bộ đội biên phòng tỉnh có bắt 01 xe ô tô trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. nhưng đối với xe này không thực hiện bán đấu giá mà có quyết định của UBND tỉnh chuyển cho đơn vị nhà nước sử dụng. như vậy chi phí hỗ trợ cho công tác chống buôn lậu bắt xe này. Thủ tục hỗ trợ ra sao? căn cứ theo quy định nào? từ nguồn nào? xin hết! cám ơn quý bộ có ý kiến để địa phương hoàn thành nhiệm vụ!

30/06/2015

89. Tôi làm tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, năm 2014 sau khi chi hết nhiệm vụ chi, số tiền phần phụ cấp công vụ 25%, phụ cấp công tác đảng 30% không chi hết so với dự toán giao do có một số công chức nghỉ TS, vậy tôi xin hỏi số tiền thừa đó tôi có được xác định là tiết kiệm chi cuối năm để chi thu nhập tăng thêm không?

30/06/2015

88. Tôi là kế toán tại phòng Kinh tế thành phố. Tôi xin hỏi quý Bộ nội dung như sau: Kinh phí chương trình MTQG Nước sạch và VMTNT, chương trình MTQG đào tạo nghề năm 2013, 2014 của đơn vị tôi sử dụng không hết. Đến tháng 5/2015 UBND thành phố có QĐ chuyển nguồn sang năm 2015 sử dụng. Tôi xin quý Bộ giải đáp cho tôi là kinh phí chuyển nguồn này có được giải ngân chưa, thời hạn giải ngân đến thời gian nào, văn bản nào của Bộ hướng dẫn. Tôi có hỏi Sở KHvà ĐT tỉnh thì được biết kinh phí chuyển nguồn chưa được giải ngân vì chưa có hướng dẫn của Bộ. Tuy nhiên lãnh đạo đơn vị tôi yêu cầu tôi phải giải ngân trước 30/6/2015. Tôi xin quý Bộ giải đáp sớm cho tôi vấn đề trên để tôi kịp thời thực hiện. Tôi xin chân thành cảm ơn.

30/06/2015

55. Tôi làm kế toán tại một đơn vị hành chính sự nghiệp và hiện tại có tài sản nhà nước để thanh lý, giá trị thanh lý dưới 10 triệu đồng. Tôi muốn hỏi trong quyết định phê duyệt phương án thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm của cấp có thẩm quyền ghi là phương án bán chỉ định tài sản. Vậy thủ tục bán chỉ định và hồ sơ bán chỉ định được quy định cụ thể như thế nào?

30/06/2015

53. Tôi mới làm kế toán cho Hội Khuyến học của một huyện tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay cơ quan Tài chính cấp kinh phí hoạt động cho tôi bằng hình thực Lệnh chi tiền hàng quý mà không cấp kinh phí hoạt động bằng dự toán mặt dù đầu năm UBND đã có quyết định phân bổ kinh phí cho đơn vị tôi. Vậy hiện nay quy định văn bản nào cấp kinh phí cho Hội khuyến học là bằng hình thức lệnh chi tiền ? Nếu không thì quy định nào cấp kinh phí bằng giao dự toán. Xin trân trọng cảm ơn.

30/06/2015

51. Kính gởi Bộ Tài Chính Hiện tôi đang công tác ở phòng kế toán của KBNN tỉnh. Tôi được tuyển dụng vào năm 2012, đến nay hệ số lương của tôi là 2.34. Theo như Nghị định 17/2015 Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.Mức lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), được tính theo công thức: Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8% Vậy tôi là công chức của Kho bạc nhà nước có được tăng không? Vì khi tôi hỏi phòng tài vụ ở cơ quan tôi thì nhận được câu trả lời là chờ văn bản của KBNN TW cho phép chi mới chi. Tôi mong được câu trả lời. Xin chân thành cảm ơn

30/06/2015

49. theo hệ thống MLNS nhà nước thì mục 6200-tiền thưởng có các tiểu mục 6201 -thưởng thường xuyên theo định mức, 6202- thưởng đột xuất theo định mức. 6203-chi phí khác liên quan đến công tác khen thưởng, 6249- khác. Như vậy, đối với 1 đơn vị trường học, hàng năm có phát sinh các khoản phải thanh toán như chi quà khen thưởng cho học sinh giỏi(có định mức cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ), chi mua, in ấn giấy khen để khen thưởng, và chi khen thưởng cho công nhân viên cuối năm từ quỹ khen thưởng do đạt thành tích xuất sắc thì hạch toán vào tiểu mục nào mới đúng. đề nghị hướng dẫn cụ thể các nội dung trên tương ứng với từng tiểu mục chi để trường chúng tôi hạch toán đúng theo quy định.

30/06/2015

45. -Theo quy định tại phần II - Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp thì “…Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; Đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc. Riêng đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp III đã được đơn vị dự toán cấp II trực thuộc xét duyệt, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm thẩm định theo quy định tại khoản 4 mục II Thông tư 01/2007/TT-BTC; -Theo qui định tại Điều 5-Chương II-Thông tư Liên Bộ số 47/2011/TTLB-BGDĐT – BNV ngày 19/10/2011 của Liên Bộ Giáo dục&Đào tạo – Bộ Nội vụ qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục – Đào tạo, thì không có nội dung nào qui định Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện phải xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo qui định tại khoản 4 mục II Thông tư 01/2007/TT-BTC đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc . Do vậy, hiện nay tại HuyệnTân Châu, tỉnh Tây Ninh. Công tác xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015 của các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện có vướng mắc sau: -Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện gửi báo cáo quyết toán năm về Phòng Tài chính – KH huyện thì Phòng Tài chính – KH huyện không nhận, chỉ nhận báo cáo quyết toán tổng hợp của Phòng GD-ĐT trên cơ sở số liệu tổng hợp của các trường trực thuộc. Còn Phòng GD-ĐT huyện lại trả lời trách nhiệm xét duyệt và thẩm định Báo cáo quyết toán năm của từng cơ sở giáo dục là trách nhiệm của Phòng Tài chính – KH huyện (Vì theo Thông tư Liên Bộ số 47/2011/TTLB-BGDĐT – BNV ngày 19/10/2011 của Liên Bộ Giáo dục&Đào tạo – Bộ Nội vụ qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục – Đào tạo, không có nhiệm vụ này) Như vậy, cho tôi xin được hỏi: 1. Phòng giáo dục – Đào tạo huyện có phải tổ chức công tác xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với từng đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc hay không? Hay trách nhiệm này thuộc Phòng Tài chính – KH huyện. Vì tại đơn vị tôi đang công tác là Phòng giáo dục – Đào tạo huyện, dưới đơn vị tôi có 63 cơ sở giáo dục trực thuộc (Trong đó có 42 trường đã thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ 43 của Chính Phủ). 2. Đơn vị tôi nhận dự toán sự nghiệp giáo dục do UBND huyện giao, sau đó về giao dự toán lại cho 63 cơ sở giáo dục trực thuộc. Như vậy đơn vị tôi ( Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ) có phải là đơn vị dự toán cấp I hay không ? Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét trả lời của Bộ Tài chính. Tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin chân thành cảm ơn Bộ Tài chính.

30/06/2015

43. đơn vị của tôi là đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Đơn vị tôi thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định. chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Ngân hàng. Nhưng KBNN không cho mà phải chuyển vào tài khoản của đơn vị mở tại KBNN vậy có đúng không? Xin cảm ơn!

30/06/2015

87. Kính gửi Ban Biên Tập, Hiện tại đơn vị tôi đang gặp trường hợp vừa quản lý tài sản theo thông tư 162/2014/TT-BTC và tài sản hạ tầng đường bộ theo Thông tư 178/2013/TT-BTC thì có vướng mắc đối với trường hợp khi phát sinh đánh giá lại tài sản như sau: 1/ Theo thông tư 162/2014/TT-BTC: tại điều 13 Đối với những tài sản cố định có thay đổi về nguyên giá, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định đó để ghi sổ kế toán. Căn cứ vào tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù theo quy định tại Điều 12 Thông tư này để tiếp tục tính hao mòn tài sản cho các năm còn lại. 2/ Theo thông tư 178/2013/TT-BTC: điều 4 Trường hợp thời gian sử dụng, nguyên giá của tài sản hạ tầng đường bộ thay đổi quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP thì cơ quan, đơn vị xác định lại mức tính hao mòn trung bình năm của tài sản hạ tầng đường bộ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã quy định trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản hạ tầng đường bộ. Vậy khi phát sinh đến từng loại riêng thì tôi sẽ tính lại giá trị hao mòn hàng năm theo 2 cách khác nhau đúng không? Rất mong nhân được sự phản hồi từ ban biên tập Xin cảm ơn!

Trang trước  ...  225 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn