send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
22/09/2014

29. Đơn vị tôi bị thất lạc Giấy chứng nhận mã quan hệ ngân sách. Nay xin cấp lại giấy chứng nhận mã QHNS thủ tục làm như thế nào. kính trình cơ quan chức năng hướng dẫn để có giấy chứng nhận nộp cho Kho bạc. Tộ xin chân thành cám ơn

18/09/2014

28. Kính gửi: Vụ Tài chính Các ngân hàng và Tổ chức tài chính-Bộ Tài chính. Hiện tại Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013, tại Điều 13 quy định đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành. Tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quý Bộ cho em hỏi: Hộ gia đình thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 có thuộc đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ?

16/09/2014

18. Theo Thông tư số 61/2014/BTC ngày 12/5/2014 thì khi Chủ đầu tư mở tài khoản cho các dự án thì phải có: Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu; QĐ thành lập Ban QLDA; QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản và kế toán; Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS. Qúy bộ cho tôi xin hỏi: Trường hợp Ban QL thành lập từ năm 2012(Ban kiêm nhiệm)đến nay đã có hơn 20 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Tháng 7/2014 khởi công thêm 6 công trình. Khi Chue ĐT làm thủ tục đăng ký SD tài khoản với KBNN thì KBNN yêu cầu mỗi công trình đầu phải có QĐ thành lập Ban QL và QĐ bổ nhiệm chức vụ chủ TK, KTT bằng dấu đỏ hoặc công chứng(mặc dù vẫn là các QĐ từ khi thành lập ban QL năm 2012). KBNN yêu cầu như vậy có đúng không? Có nhất thiết mỗi công trình QĐ nêu trên đều phải bản có dấu đỏ hoặc công chứng không? Theo tôi: Vẫn cùng là một QĐ đấy thì chỉ cần bản photocopy(dấu đen). Vì ở tại KBNN đã có một bộ dấu đỏ từ khi Ban QL có công trình từ năm 2012. Rất mong đuwọc sự quan tâm của quý bộ trả lời để chúng tôi thực hiện cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn./.

10/09/2014

17. Thực hiện Nghị Định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 205/2012/TT-BTC về hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Trong quá trình thực hiện ở địa phương có gặp một số vướng mắc. Xin hỏi: -Theo qui định tại điểm 1, 2 điều 3 Thông tư 205/2012/TT-BTC về chế độ, điều kiện hưởng hỗ trợ của các hộ sản xuất lúa (500.000đ/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và 100.000đ/ha/năm đối với đất trồng lúa khác cho hộ trực tiếp sản xuất). Nhưng hiện nay ở địa phương có trường hợp: 1. người được giao quyền sử dụng đất trồng lúa (có sổ đỏ) nhưng không sản xuất mà giao cho người khác sản xuất. Như vậy tiền hỗ trợ được cấp cho người có sổ đỏ hay người trự tiếp sản xuất (người không có sổ nhưng đang canh tác trên thửa đất đó)? 2. Trường hợp đất lúa thuộc quĩ đất dự phòng của xã nhưng giao cho các hộ sản xuất thì các hộ đó có được nhận tiền hỗ trợ hay không?

10/09/2014

10. Tôi là con liệt sĩ, tôi có mua 01 lô đất 300 m2, là đất trồng cây ăn quả. Tôi đang ở cùng nhà với mẹ ruột (là vợ liệt sĩ). Nay, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên thành đất thổ cư để làm nhà. Vậy, trường hợp của tôi có được miễn giảm tiền nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất không? Nếu được thì tỷ lệ miễn giảm là bao nhiêu?

09/09/2014

1. Kính gửi Ban biên tập chương trình! Tên tôi là Vũ Thị Dinh, hiện đang công tác tại Ban quản lý dự án huyện Châu Thành, tôi có một vướng mắc mong được Ban biên tập giải đáp:tôi có tạm ứng 30% vốn ĐTXDCB cho hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng này có bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh hợp đồng đến ngày 15/7/2014 thì hết hạn nhưng đến ngày 18/8/2014 tôi mới nhận được hồ sơ thanh toán giai đoạn 1 của công trình này, khối lượng chưa đạt 80%, nghiệm thu giai đoạn 1 là ngày 16/6/2014. căn cứ theo ngày nghiệm thu khi đánh giấy ĐNTTVĐT tôi không thu hồi tạm ứng hết, nhưng Kho bạc không chấp nhận mà yêu cầu phải thu hồi hết do thời điểm lập giấy ĐNTTVĐT thì bảo lãnh tạm ứng đã hêt hạn mặc dù nghiệm thu trước khi bảo lãnh hết hạn. khi tôi lập lại giấy ĐNTTVTĐ theo ý kiến Kho bạc thì Kho bạc yêu cầu phải sửa cả phụ lục 03a dòng chiết khấu tiền tạm ứng phải thu hồi hết số tiền đã tạm ứng mặc dù ngày tháng của phụ lục 03a được lập trước ngày hêt hạn bảo lãnh tạm ứng. Tôi không biết Kho bạc yêu cầu như vậy có đúng không, rất mong Ban biên tập sớm trả lời để tôi được biết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

08/09/2014

2. Xin trả lời giúp thắc mắc của tôi cũng như nhiều người làm công tác khoa học. -Theo TT97/2010/TT-BTC, ở khoản 2 điều 1 "Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có)". Vậy khi tôi đi công tác (khảo sát) trên biển suốt 10 ngày không về bờ, ăn ở trên tàu thuyền, thì ngoài khoản phụ cấp lưu trú 200.000 đồng/ngày (điều 2, khoản 3, mục b) thì người đi công tác có được thanh toán tiền khoán thuê phòng nghỉ 200.000đ/ngày (điều 2, khoản 4, mục a) không? - Ở trường hợp này lâu nay người đi công tác chỉ được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú mà không được thanh toán tiền khoán phòng tiền thuê phòng nghỉ (với giải thích trên biển làm gì có phòng nghỉ) là đúng hay sai? - Vì đây là điều kiện công tác đặt biệt, tàu thuyền phải chạy hơn một ngày mới đến nơi làm việc (nên kg thể quay về để nghỉ rồi đi lại), nên tôi thấy lời giải thích trên là không hợp lý. Hiện nay tôi không tìm thấy văn bản nào quy định chế độ công tác này. Vậy xin hỏi trong trường hợp trên thì người đi công tác được hưởng chế độ như thế nào là hợp lý? Văn bản nào áp dụng? Chân thành cám ơn

29/08/2014

68. Kính gửi: Bộ Tài chính Chúng tôi đang có một vướng mắc mong muốn quý Bộ giải đáp giúp: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (TKNL) và Ban quản lý dự án (QLDA) là 2 đơn vị hạch toán độc lập có cùng một trụ sở làm việc và Ông H là Giám đốc của Trung tâm TKNL cũng kiêm nhiệm luôn Giám đốc Ban QLDA. Theo Quyết định của cấp có thẩm quyền thì ông H đựơc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm do Ban QLDA chi trả bằng 50% lương và phụ cấp hàng tháng. Hiện nay, Ông H Giám đốc Trung tâm TKNL được cử đi bồi dưỡng (đi học) lớp chuyên viên chính 60 ngày. Theo quy định của UBND tỉnh thì trong thời gian đi học ông H được Trung tâm chi trả lương, các khoản phụ cấp và hỗ trợ 100% tiền học phí, hỗ trợ ngoài lương hệ số 0,5 mức tiền lương tối thiểu hiện hành/01 tháng , hỗ trợ tiền mua tài liệu 0,3 mức lương tối thiểu. Trên cơ sở Quyết định cử Giám đốc Trung tâm đi học về phía Ban QLDA, ông H đã uỷ quyền cho phó Giám đốc Ban QLDA điều hành công việc của Ban QLDA trong thời gian 14 ngày. Trong suốt thời gian đi học 60 ngày ông H vẫn được Ban QLDA chi trả 50% phụ cấp kiêm nhiệm/01tháng. Đề nghị Quý Bộ cho biết trong trường hợp này kế toán của Trung tâm và Ban QLDA thanh toán các khoản lương, phụ cấp kiêm nhiệm và các khoản hỗ trợ đi học cho ông H có đúng không và nếu sai thì đơn vị nào chi sai. Kính mong quý Bộ sớm xem xét giải đáp./.

29/08/2014

75. Em mới thi công chức huyện Đông Anh ngày 3/8/2014 Điểm bài thi đạt 91,5 điểm. Trong đề thi có phần trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN nhưng vì huyện không công khai đáp án phần tính toán này nên em có thắc mắc về trích nộp KPCĐ. Theo VB 6841/BTC- HCSN ngày 26/05/2014 mà em tham khảo được thì 2% KPCĐ trích trên cả tiền phụ cấp thâm niên nhà Giáo nhưng chị em làm kế toán trường THCS Vân Nội thì nói khoản này thực tế khi đi kho bac trường không tính trên tiền phụ cấp thâm niên. Em chỉ thiếu 2 điểm thực hành , nếu trong đáp án đề thi mà có tính PC thâm niên thì em sẽ phúc khảo. Kính mong quý cơ quan trả lời sớm giúp em để em kịp làm đơn phúc khảo bài thi trước ngày 21/8/2014. Rất mong sự quan tâm của Quý cơ quan

28/08/2014

69. Tôi tên Phan Phúc Thịnh, hỏi: mẹ vợ liệt sĩ và là thương binh loại 2/4, tỷ lệ thương tật 61%, đã được xây dựng nhà tình nghĩa. Theo tôi biết trước đây, theo Luật đất đai năm 2003 thì được miễn giảm 90% tiền sử dụng đất. Thủ tục miễn giảm theo Công văn số 10466/BTC-TCT ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính. Xin hỏi Công văn số 10466/BTC-TCT ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính còn hiệu lực không? Vì luật Đất đai 2013 đã có hiệu lực Nay, mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất (trong hạn mức) theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có được giảm hay miễn tiền sử dụng đất không? Nếu được thì liên hệ cơ quan nào và hồ sơ gồm những gì? Kinh de nghi Bo Tai chinh trả lời giúp! Tôi chân thành cám ơn

Trang trước  ...  207 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn