send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
26/03/2015

23. Việc triển khai, thực hiện Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó một số nội dung trong Thông tư quy định chưa rõ gây khó khăn cho đơn vị. Để có cơ sở trong việc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đơn vị đề nghị cổng thông tin Bộ Tài chính cho ý kiến về các nội dung sau: Tại trang 2 khoản 2 điều 3 về hình thức xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa vật phẩm dễ bị hư hỏng “ Bán trực tiếp (không thông qua đấu giá) trừ các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định tại khoản 1 Điều này” và tại trang 3 điểm a khoản 1 Điều 4 Tổ chức xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng quy định đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng xử lý theo hình thức bán trực tiếp thì người ra quyết định tạm giữ tang vật theo quy định của pháp luật về xử lý VPHC quyết định và tổ chức bán ngay hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua. Trong trường hợp chỉ có 01 cá nhân có nhu cầu mua thì việc bán trực tiếp không gặp khó khăn. Nếu trong trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cùng 01 lúc thì đơn vị vận dụng theo văn bản hướng dẫn nào cho phù hợp với quy định của pháp luật và không mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác? (đơn vị không phải trung tâm bán đấu giá và không có đấu giá viên) Kính mong Cổng thông tin Bộ Tài chính quan tâm, giải đáp thắc mắc trên. Trân trọng kính chào.

26/03/2015

22. CQ tôi thuê Tổ chức bán đấu giá QSD đất. Hợp đồng thuê bán gồm có nhiều lô đất nhưng đấu giá thành chỉ một phần. Theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 48/2012/TT-BTC thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định chi phí trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Như vậy có phải CQ tôi thanh toán chi phí gồm 2 phần đấu giá thành và đấu giá không thành không? Xin cam ơn!

26/03/2015

21. Theo QĐ 90/2007/QĐ-BTC thì đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dung ngân sách. Tuy nhiên trong thực hiện Tabmis thì đơn vị sử dung ngân sách là đơn vị cấp 4 Vậy giữa quy định theo quyết định 90/2008/QĐ-UBND và trong thực hiện Tabmis khác nhau như thế nào? Kính mong anh/chị giúp em giải đáp thắc mắc này. Chân thành cảm ơn.

26/03/2015

20. Kính gửi Bộ Tài chính: Đơn vị chúng tôi được UBND huyện giao QLDA xây dựng 1 công trình: Chợ trung tâm khu vực. Ban đầu căn cứ vào quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư Ban ký kết hợp đồng với công ty tư vấn xây dựng tiến hành lập Báo cáo dự án đàu tư, và được UBND tỉnh phê duyệt Dự án ngày 25/10/2011 với tổng mức là 34 tỷ đồng. Đến tháng 5/2014. Với lý do về quy mô dự án và nguồn vốn đầu tư chưa có, nên Ban đã trình xin điều chỉnh lại dự án, và được UBND tỉnh Quảng Trị chấp nhận phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật phân kỳ đàu tư giai đoan1 ngày 20/5/2014, với tổng mức là 8,5 tỷ đồng và công ty cũng đã tiến hành lập hồ sơ theo quy đinh ( Quy mô cho phép lập BCKTKT) Đến giai đoạn thanh toán, công ty lập hồ sơ đề nghị thanh toán gồm: Giai đoạn 1: Chi phí lập dự án đầu tư, chi phí khảo sát địa chất, địa hình là: 186trđ. Giai đoạn2: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,chi phí khảo sát địa chất là 364trrd. Tổng số tiền phải thanh toán cho cả hai giai đoạn vừa lập chi dự án đầu tư, vừa lập báo cáo KTKTlà: 549 trđ.Trong khi đó việc thanh toán lâu nay tại đơn vị thì chỉ có (một là thanh toán lập dự án và hai là thanh toán lập báo cáo KTKT, không có trường hợp thanh toán cả hai. Vì vậy chúng tôi rất do dự sợ chi sai chế độ quy định. Kính mong được sự hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đở của Bộ Tài chính về việc thực hiện thanh toán chi phí tư vấn cho nghiệp vụ phát sinh trên. Kính chúc Quý Anh, Chị đang công tác tại Bộ dồi dào sức khoẻ, cuộc sống hạnh phúc,mọi sự tốt, đẹp, viên mãn, Kính chào ./.

26/03/2015

15. Tôi Làm ở công ty TNHH. Năm 2014 Cty Tôi ngừng hoạt động Kinh doanh đến 31/12/2014.Nhưng lại hoạt động lại tháng 8/2014. Vậy cho tôi hỏi về sổ sách kế toán và công nợ thanh toán trong thời gian tạm ngừng( trước tháng 8/2014) thì vẫn được phép diễn ra bình thường đúng không ạ. Vậy khi lập Báo cáo tài chính năm 2014 các khoản chi trả nợ vay( kể cả lãi suất vay)và các hóa đơn thanh toán trước thời điểm hoạt động kinh doanh trở lại( trước tháng 8/2014) phải lập một sổ quỹ chi riêng; Còn các khoản thanh toán trong thời điểm kinh doanh thì lập riêng để làm báo cáo tài chính năm 2014 phải không ạ. Các hóa đơn phát sinh trước tháng 8/2014 không được báo cáo thuế trong quý III/2014 phải không ạ. Xin cho hướng dẫn giải đáp.huyloi87@gmail.com. Rất khẩn. xin cảm ơn và chờ lời giải đáp

26/03/2015

14. Tôi xin được hỏi: 1. Tài sản là máy móc, trang thiết bị có giá trị là bao nhiêu thì phải thẩm định giá? văn bản nào hướng dẫn? khi mua văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ...trên cùng một hóa đơn có giá trị bao nhiêu thì phải thẩm định giá? Trước thời điểm tháng 10/2013 KBNN huyện yêu cầu Tài sản có giá trị từ 10 trđ trở lên phải thẩm định giá, quy định đó có đúng không? 2. Công trình xây mới, sữa chữa nhỏ từ nguồn xã hội hóa của trường học (THCS, TH, MN) Phòng Tài chính có thẩm quyền thẩm định quyết toán vốn đầu tư không? Tôi rất mong nhận được câu trả lời của quý Bộ để thực hiện đúng quy định của nhà nước. Tôi xin chân thành cảm ơn!

25/02/2015

47. Bộ Tài chính cho tôi hỏi. hiện nay cơ quan đang thanh tra tài chính ngân sách tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện (là đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo một phần kinh phí). trong năm 2012, đơn vị này có hợp đồng với các đơn vị để giải phóng mặt bằng và thu về 1,8% từ tổng số tiền BT,HT, GPMB. tuy nhiên khi thực hiện dự án và thu về số tiền 1,8% nêu trên thì đơn vị đều hạch toán chi trực tiếp vào chi phí phục vụ công tác BPMB ,không ghi thu về đơn vị để lập các quỹ bình dự phòng, quỹ tiền lương. Trong khi đơn vị có 6 hợp đồng ngắn hạng, điều này dẫn đến đơn vị không có tiền chi lương cho cán bộ hợp đồng. Vậy cho tôi xin hỏi, đơn vị nêu trên làm vậy là đúng hay sai? quy định tại văn bản nào? chân thành cảm ơn

25/02/2015

46. Kính thưa quý Bộ! Hiện tôi có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kính quý Bộ trả lời giúp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 NĐ 63/2014/NĐ-CP thì hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên là không quá 100 triệu đồng. Theo tôi được hiểu thì các gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị trên 100 triệu đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp (Kinh phí ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị) phải tổ chức đấu thầu rộng rãi theo TT 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính. Trên địa bàn huyện tôi đang công tác, có thực hiện duy tu, bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn, có các công trình sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính - sự nghiệp, sửa chữa các trường học trong dịp hè có giá trị xây lắp trên 100 triệu đồng (lưu ý đây là các công trình xây lắp: cải tạo, nâng cấp không phải là mua sắm hàng hóa, thiết bị). Khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu người quyết định đầu tư chọn hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp này là chỉ định thầu theo khoản 1 Điều 54 NĐ 63/2014/NĐ-CP (vì theo tôi nghĩ đối với việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, đường giao thông không được quy định tại Điều 2 TT 68/2012/TT-BTC (không thuộc nội dung mua sắm tài sản) nên việc áp dụng khoản 1 Điều 54 NĐ 63/2014/NĐ-CP là hợp lý mặc dù nó được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp). Tuy nhiên, khi các chủ đầu tư sau khi hoàn tất các thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp dưới 01 tỷ đồng theo quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người quyết định đầu tư, rồi ký kết hợp đồng xây lắp, thực hiện hợp đồng, hoàn thành hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc đề nghị thanh toán theo đúng quy trình đầu tư xây dựng cơ bản, nhưng Kho bạc từ chối thanh toán và cho rằng việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp này là sai theo quy định tại TT 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính do gói thầu có giá trị xây lắp trên 100 triệu đồng và được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp. Và yêu cầu người quyết định đầu tư và chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng TT 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Vậy cho tôi hỏi, các yêu cầu của Kho bạc có đúng không? Và người quyết định đầu tư có phải duyệt lại kế hoạnh lựa chọn nhà thầu không? Kính mong quý Bộ sớm phản hồi để tôi thực hiện đúng quy định.

25/02/2015

49. Kính gửi: Bộ Tài chính. Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Hiện nay, tôi đang làm thủ tục thanh toán gói thầu xây lắp của công trình Cải tạo, sửa chữa có TMĐT dưới 500 triệu đồng từ nguồn vốn sửa chữa tài sản của đơn vị. Tuy nhiên, khi tôi chuyển hồ sơ thanh toán cho KBNN thì được yêu cầu phải có thanh lý hợp đồng vì đã thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng, trong khi đó theo quy định công trình hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành 12 tháng và nhà thầu đã nộp bảo lãnh bảo hành. Như vậy, việc KBNN yêu cầu phải có thanh lý hợp đồng, trong khi nhà thầu vẫn đang thực hiện nghĩa vụ bảo hành là đúng không? Xin trân trọng cảm ơn!

13/02/2015

39. Câu hỏi: Công ty A ký Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) hàng hóa với Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Y đối với hàng hóa trong kho X của Công ty A, Thời hạn bảo hiểm: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013. Tuy nhiên, lượng hàng hóa trong kho X của Công ty A liên tục thay đổi theo thời gian, DNBH Y cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa cho Công ty A có ghi rõ: Phí bảo hiểm: 500.000.000 VNĐ nhưng không ghi là phí bảo hiểm tạm tính, hàng tháng 2 đơn vị có đối chiếu, xác nhận số lượng hàng lưu kho X để xác định phí bảo hiểm, đến 17/01/2014, kết quả đối chiếu, xác nhận phí bảo hiểm cho lượng hàng thực tế trong kho X tính từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 là 100.000.000 VNĐ. Trên cơ sở đó, DNBH Y cấp GCNBH bổ sung ghi rõ: Phí bảo hiểm giảm: 400.000.000 VNĐ, Phí bảo hiểm quyết toán: 100.000.000 VNĐ, Trong năm 2013, DNBH Y không hạch toán doanh thu phí bảo hiểm 500.000.000 VNĐ như HĐBH đã kí ở trên mà treo trên Tài khoản ngoài bảng 005. Xin hỏi, việc DNBH Y ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm như trên là đúng hay sai? Việc cấp GCNBH bổ sung như trên có đúng quy định pháp luật hay không? Và xin ý kiến về việc xử lý việc ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm trong trường hợp trên để tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trang trước  ...  219 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn