send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
16/04/2015

11. Kính gửi: Bộ Tài chính - Hiện nay, tôi đang công tác tại KBNN cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, huyện nơi tôi đang công tác có chủ trương sử dụng nguồn tiền thu cấp quyền sử dụng đất (đã được điều tiết cho địa bàn huyện - xã) để mua sắm thiết bị văn phòng, hội trường, trong thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức xã và chuẩn bị cho các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp. - Tôi đã nghiên cứu Tại khoản 3, điều 1, Thông tư số 211/2014/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015 thì nguồn tiền thu cấp quyền sử dụng đất chỉ được sử dụng để chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai,... hồ sơ địa chính. Tại thời điểm trước thềm Đại hội Đảng các cấp KBNN có thể linh hoạt giải quyết theo chủ trương của huyện được không ? Trước sức ép từ cơ sở, Kính mong quý Bộ cho ý kiến chỉ đạo sớm để tôi có tham mưu cho lãnh đạo trả lời chính thức với huyện và cũng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trân trọng !

16/04/2015

9. Trường tôi là trường công lập,là đơn vị sự nghiệp có thu, sử dụng một phần ngân sách nhà nước, theo mô hình tiên tiến hội nhập với mức thu học phí 900.000 đ/1Hs/1tháng Năm học 2013-2014, theo báo cáo thu chi học phí , tổng thu khoảng 7.5 tỷ đồng. Trích quỹ dự phòng hỗ trợ nguồn cải cách tiền lương là 2.1 tỷ Tháng 1 năm 2015, Hiệu trưởng cho biết đã sử dụng khoảng 1 tỷ để hỗ trợ cải cách tiền lương. Phần còn dư, ttích 40% để lập các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng... phần còn lại khoảng 600 triệu được xem là khoản tiền để chi phụ cấp tăng thêm cuối năm. Tôi xin hỏi một số vấn đề: 1. Trích Quỹ dự phòng hỗ trợ nguồn cải cách tiền lương chưa đến 40% , như vậy có đúng quy định không? 2. Số tiền dư của Quỹ dự phòng hỗ trợ nguồn cải cách tiền lương có được chi phụ cấp tăng thêm cuối năm không? Hay số dư này phải được chuyển qua năm sau, và không được sử dụng vào mục đích khác?

16/04/2015

7. Nhờ BQL tư vấn. Công ty của tôi là Công ty TNHH MTV, vốn 100% Nhà nước. Ban đầu Công ty là Công ty quản lý nhà sở hữu nhà nước, sau này bổ sung thêm chức năng kinh doanh bất động sản, vốn ban đầu của Công ty được định giá trên cơ sở các nhà của Nhà nước giao quản lý. Công ty đang làm thủ tục chuyển sang cổ phần. Trụ sở Công ty có vài căn nhà phải trả tiền thuê đất hằng năm. Trong đó có 02 căn nhà đã được cấp Giấy CN QSD đất, trong giấy CN QSD đất có ghi: "Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất". 02 căn nhà này trước đây UBND TP Cần Thơ cho bán đấu giá, tuy nhiên Công ty có văn bản xin mua làm trụ sở Cơ quan nên được UBND TP và Sở Tài chánh thống nhất bán cho Công ty theo giá dự kiến bán đấu giá + 10%. Công ty không sử dụng các nguồn vốn nào từ ngân sách trong kinh doanh, chỉ sử dụng từ nguồn vốn tự có và vay mà thôi. Hiện nay chuẩn bị chuyển sang Cổ phần thì 02 căn nhà nói trên được hướng dẫn là phải thực hiện trả tiền thuê đất hằng năm. Vậy tôi xin hỏi: Hai căn nhà nói trên có được sử dụng tiếp tục làm tài sản của Công ty hay phải trả tiền thuê đất hằng năm. Tôi xin cảm ơn.

16/04/2015

02. - Theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV thì mới chỉ tính đến phụ cấp trách nhiệm của người làm Kê toán trưởng và phụ trách kế toán. Tôi xin hỏi như sau: Nếu chỉ xét trên cơ sở được hưởng phụ cấp trách nhiệm thì tại phần phụ cấp chức vụ theo quy định cũ tại TTLT 50 phải hủy bỏ hay không (trường hợp Kế toán trưởng không được bổ nhiệm làm trưởng, hay phó đơn vị. - Trong quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của đơn vị tôi có ghi rõ như sau: Bổ nhiệm bà A giữ chức Kế toán trưởng trực tiếp phụ trách và điều hành Phòng …. Bà A được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6 (phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng là 0,5 và phụ cấp trách nhiệm là 0,1)… Vậy khi thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV …quy định là chức danh Kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 0.2 vậy thì quyết định bổ nhiệm trên của đơn vị tôi chức danh Kế toán trưởng trực tiếp phụ trách và điều hành Phòng… có còn được hưởng hệ cấp chức vụ là 0,5 để tính hệ số đóng bảo hiểm nữa không? Rất mọng nhận được câu trả lời của Bộ tài chính. Tôi xin chân thành cảm ơn!

31/03/2015

28. Tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT - BTC vừa ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2015, có hiệu lực từ 17 tháng 03 năm 2015 có hướng dẫn giao dịch vay, cho vay, trả nợ vay giữa các DN không phải là tổ chức tín dụng phải thực hiện thanh toán theo quy định khoản 2 điều 3 thông tư này. Tôi có một thắc mắc là văn bản này không đề cập đến vấn đề mượn giữa các DN với nhau, vậy xin Quý Bộ cho biết có văn bản pháp lý nào phân biệt khác nhau giữa vay và mượn? Trên thực tế kinh doanh, tôi hiểu như sau: Vay và mượn cùng bản chất là đem tiền nhàn rỗi cho đối tượng khác sử dụng, khác nhau ở chỗ lãi suất được quy định trong Hợp đồng, hoặc các giấy tờ thỏa thuận. Vậy các hình thức như vay mà hợp đồng quy định lãi suất 0%, hoặc mượn không đề cập lãi suất nhưng có tính lãi phạt chậm do không trả tiền mượn đúng hạn thì có khác nhau không? Vậy theo từ ngữ trong Thông tư 09 nêu trên, DN đi mượn có thỏa thuận bằng văn bản có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này, kính mong Quý Bộ giải đáp vướng mắc của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

26/03/2015

24. Cho hỏi Bộ Tài chính về nội dung như sau: Theo quy định của Thông tư số 86/2011/TT-BTC thì chế độ Chế độ báo cáo, quyết toán và kiểm tra vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được thực hiện như quy định đối với vốn sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Riêng việc quyết toán đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, thực hiện như quy định đối với vốn đầu tư theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Như vậy theo quy định này được hiểu là đối với dự án có vốn đầu tư dưới 01 tỷ thì không phải lập thủ tục thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 210/2010/TT-BTC (Không phải Thông báo Quyết toán theo Mẫu số 01/TBTĐ)mà sẽ được tổng hợp chung trong báo cáo Quyết toán của đơn vị được giao thực hiện dự án này và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt quyết toán theo Thông tư số 01/2007/TT-BTC. Xin chân thành cảm ơn Bộ Tài chính.

26/03/2015

23. Việc triển khai, thực hiện Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó một số nội dung trong Thông tư quy định chưa rõ gây khó khăn cho đơn vị. Để có cơ sở trong việc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đơn vị đề nghị cổng thông tin Bộ Tài chính cho ý kiến về các nội dung sau: Tại trang 2 khoản 2 điều 3 về hình thức xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa vật phẩm dễ bị hư hỏng “ Bán trực tiếp (không thông qua đấu giá) trừ các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định tại khoản 1 Điều này” và tại trang 3 điểm a khoản 1 Điều 4 Tổ chức xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng quy định đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng xử lý theo hình thức bán trực tiếp thì người ra quyết định tạm giữ tang vật theo quy định của pháp luật về xử lý VPHC quyết định và tổ chức bán ngay hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua. Trong trường hợp chỉ có 01 cá nhân có nhu cầu mua thì việc bán trực tiếp không gặp khó khăn. Nếu trong trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cùng 01 lúc thì đơn vị vận dụng theo văn bản hướng dẫn nào cho phù hợp với quy định của pháp luật và không mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác? (đơn vị không phải trung tâm bán đấu giá và không có đấu giá viên) Kính mong Cổng thông tin Bộ Tài chính quan tâm, giải đáp thắc mắc trên. Trân trọng kính chào.

26/03/2015

22. CQ tôi thuê Tổ chức bán đấu giá QSD đất. Hợp đồng thuê bán gồm có nhiều lô đất nhưng đấu giá thành chỉ một phần. Theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 48/2012/TT-BTC thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định chi phí trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Như vậy có phải CQ tôi thanh toán chi phí gồm 2 phần đấu giá thành và đấu giá không thành không? Xin cam ơn!

26/03/2015

21. Theo QĐ 90/2007/QĐ-BTC thì đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dung ngân sách. Tuy nhiên trong thực hiện Tabmis thì đơn vị sử dung ngân sách là đơn vị cấp 4 Vậy giữa quy định theo quyết định 90/2008/QĐ-UBND và trong thực hiện Tabmis khác nhau như thế nào? Kính mong anh/chị giúp em giải đáp thắc mắc này. Chân thành cảm ơn.

26/03/2015

20. Kính gửi Bộ Tài chính: Đơn vị chúng tôi được UBND huyện giao QLDA xây dựng 1 công trình: Chợ trung tâm khu vực. Ban đầu căn cứ vào quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư Ban ký kết hợp đồng với công ty tư vấn xây dựng tiến hành lập Báo cáo dự án đàu tư, và được UBND tỉnh phê duyệt Dự án ngày 25/10/2011 với tổng mức là 34 tỷ đồng. Đến tháng 5/2014. Với lý do về quy mô dự án và nguồn vốn đầu tư chưa có, nên Ban đã trình xin điều chỉnh lại dự án, và được UBND tỉnh Quảng Trị chấp nhận phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật phân kỳ đàu tư giai đoan1 ngày 20/5/2014, với tổng mức là 8,5 tỷ đồng và công ty cũng đã tiến hành lập hồ sơ theo quy đinh ( Quy mô cho phép lập BCKTKT) Đến giai đoạn thanh toán, công ty lập hồ sơ đề nghị thanh toán gồm: Giai đoạn 1: Chi phí lập dự án đầu tư, chi phí khảo sát địa chất, địa hình là: 186trđ. Giai đoạn2: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,chi phí khảo sát địa chất là 364trrd. Tổng số tiền phải thanh toán cho cả hai giai đoạn vừa lập chi dự án đầu tư, vừa lập báo cáo KTKTlà: 549 trđ.Trong khi đó việc thanh toán lâu nay tại đơn vị thì chỉ có (một là thanh toán lập dự án và hai là thanh toán lập báo cáo KTKT, không có trường hợp thanh toán cả hai. Vì vậy chúng tôi rất do dự sợ chi sai chế độ quy định. Kính mong được sự hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đở của Bộ Tài chính về việc thực hiện thanh toán chi phí tư vấn cho nghiệp vụ phát sinh trên. Kính chúc Quý Anh, Chị đang công tác tại Bộ dồi dào sức khoẻ, cuộc sống hạnh phúc,mọi sự tốt, đẹp, viên mãn, Kính chào ./.

Trang trước  ...  219 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn