send question

Tài chính tổng hợp

 
Câu hỏi:

Bạn đọc tại hòm thư bichthuy212@yahoo.com - giảng viên trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan TP.HCM hỏi: Trước đây, Mục lục NSNN cũ có mã số Mục 021 để hạch toán các khoản thu sự nghiệp của đơn vị hành chính sự nghiệp, bây giờ sẽ hạch toán vào mục nào của Mục lục NSNN mới?

Trả lời:

Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập phải nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế và thu khác - nếu có). Vì vậy, không còn khoản thu sự nghiệp, trường hợp còn khoản nợ đọng của thu sự nghiệp trước đây, thì hạch toán vào mục thu khác ngân sách, tiểu mục thu khác (tiểu mục 4949)./.

Văn bản liên quan:

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn