send question

Thuế

 
Câu hỏi:

Câu hỏi: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới (gồm cả bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu) do Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định trong dự toán ngân sách nhà nước. Vậy trong quá trình chấp hành, Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới không?

Trả lời:

Trả lời: Luật Ngân sách nhà nước quy định bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới bao gồm: bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu.

 

Ngân sách cấp tên bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới thực hiện các chính sách, chế độ mới do cấp trên ban hành chưa được bố trí trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án quốc gia giao các cơ quan địa phương thực hiện hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, công trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phươngl hỗ trợ một phần để xử lý khó khăn đột xuất: khắc phục thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng, một phần Quỹ dự trữ tài chính của địa phương nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác; mức bổ sugn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới từ các nguồn sau:

 

- Bố trí trong dự toán ngân sách đầu năm của ngân sách cấp trên. Thẩm quyền quyết định thuộc Quốc hội, Hội đồng nhân dân như quy định tại các Khoản 4 Điều 15 và Khoản 2 Điều 25 của Luật Ngân sách nhà nước,

 

- Bổ sung trong năm từ nguồn dự phòng: Khoản 1, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước quy định: Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, Uỷ ban nhân dân quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và giao Chính phủ quy định phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước quy định cụ thể thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng như sau: Đối với dự phòng ngân sách trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyết định mức bổ sung không quá 1 tỷ đồngl trên mức này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương, do Uỷ ban nhân dân quyết định.

 

- Bổ sung từ nguồn tăng thu của ngân sách trung ương do Chính phủ quyết định (sau khi xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội); bổ sung từ nguồn tăng thu của ngân sách địa phương do Uỷ ban nhân dân quyết định (sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp).

Như vậy, Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cũng có quyền quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới trong quá trình chấp hành theo quy định của pháp luật.

 

Văn bản có liên quan: Luật Ngân sách nhà nước

 

Văn bản liên quan:

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn