In bài    Gửi bài

Kho bạc Nhà nước: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, nhiệm vụ và giải pháp năm 2012
***Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Hệ thống KBNN khẩn trương xây dựng kịch bản triển khai hiệu quả nhiệm vụ 2012

(24/12/2011 15:34:00)

 

Ngày 23/12/2011, tại Hà Nội, KBNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011.Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh; Đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tài chính; toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức KBNN; Giám đốc KBNN các tỉnh thành phố; Đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

 

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kiểm soát chi hiệu quả

 

Với mục tiêu và phương châm hành động: “Siết chặt kỷ cương, giữ vững ổn định, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, Dự án TABMIS, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, trong năm 2011, KBNN đã hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm với 7 nhóm giải pháp. Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hằng đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống KBNN năm 2011; phương hướng và giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2012. Cụ thể, các đơn vị KBNN đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu NSNN, góp phần cũng cơ quan thu hoàn thành dự toán thu NSNN. Năm 2011, đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN, cơ quan thu với các NHTM, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng nộp thuế vào NSNN. Đến nay, công tác phối hợp thu NSNN đã được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố với 450 đơn vị NSNN huyện, số lượng các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại đã tham gia phối hợp thu là trên 900.

 

Đối với công tác kiểm soát chi NS và thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Phó TGĐ Trần Minh Hằng nêu rõ, trong năm 2011, nhiệm vụ kiểm soát chi của hệ thống KBNN hết sức nặng nề, KBNN đã bám sát quy định để kiểm soát chi ngân sách theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011, kiên quyết dừng thanh toán việc mua sắm ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng thực hiện sau ngày 24/02/2011, tạm dừng thanh toán cho các công trình, dự án khởi công mới trong năm 2011 sử dụng nguồn vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ. Công tác kiểm soát chi của KBNN đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu thanh toán chi trả của các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư, các nhu cầu chi tiêu phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phân tích đánh giá đầy đủ những yếu tố tác động đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống KBNN trong năm 2012 và thời gian tới, bà Hằng nhấn mạnh, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến 2020 là xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử, trong năm 2012, KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, giữ vững ổn định, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, hoàn thành triển khai diện rộng Dự án TABMIS, và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”. 

 
Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh phát biểu tại Hội nghị

 

Tập trung triển khai hiệu quả hệ thống TABMIS

 

Theo Báo cáo đánh giá kết quả  triển khai Dự án TABMIS năm 2011, kế hoạch triển khai năm 2012 do Phó Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn trình bày tại Hội nghị, cho đến thời điểm này, hệ thống TABMIS đã được triển khai đến các cơ quan tài chính và kho bạc của 46 tỉnh, thành phố và 15 bộ/ngành trung ương. Trong năm 2011, Ban triển khai đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai 2 đợt tới 10 tỉnh, thành phố và 15 bộ ngành tại Trung ương, gồm 7 tỉnh miền núi phía Bắc và 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đối với Hà Nội, do quy mô lớn nên đã tổ chức riêng 1 đợt để tập trung nguồn lực hỗ trợ nhằm đảm bảo triển khai thành công. Từ ngày 19/9/2011, các cơ quan tài chính và kho bạc tại Hà Nội đã chính thức tham gia vận hành hệ thống TABMIS. Đối với 15 bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Tài chính với các Tổng cục trực thuộc (Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ) đã trực tiếp kết nối với hạ tầng truyền thông ngành tài chính để thực hiện phân bổ dự toán NSTW và TABMIS kể từ tháng 7/2011.

 

Ông Tuấn khẳng định, với kết quả thực tể triển khai của hệ thống tại 46 địa phương và một số bộ, ngành Trung ương đến nay, có thể khằng định tính khả thi của hệ thống TABMIS trong điều kiện của Việt Nam, cũng như các hiệu quả tích cực như: Một số hiệu quả của TABMIS hỗ trợ rất lớn đối với quá trình cải cách công tác quản lý tài chính công như việc thống nhất các cơ chế và quy trình NS; thống nhất và đổi mới trong quản lý phân cấp thu và quản lý chi NSNN; tập trung thông tin thu chi NS các cấp một cách đồng bộ, tức thời; phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các cơ quan trong chấp hành NS…Hệ thống TABMIS còn góp phần thúc đẩy, hỗ trợ quá trình triển khai các cơ chế, chính sách và quy trình quản lý tài chính công khác như: hỗ trợ đặt nền móng để xây dựng mô hình Tổng kế toán nhà nước, thực hiện Tài khoản kho bạc duy nhất; cải cách quản lý và theo dõi các khoản vay nợ, thực hiện cam kết chi NSNN, trao đổi thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ khác, góp phần đẩy mạnh thanh toán điện tử, giao dịch không dùng tiền mặt, trao đổi thông tin thu chi NSNN. Các thông tin được ghi nhận trong hệ thống TABMISS là nguồn thông tin phong phú để phục vụ công tác quản lý và điều hành NS.

 

Về việc triển khai TABMIS trong năm 2012, ông Tuấn cho biết, KBNN sẽ tiếp tục triển khai TABMIS diện rộng tới các đơn vị, cụ thể triển khai các đợt còn lại tới 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đặc biệt là 2 địa phương lớn là Tp.Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai TABMIS đến 22 Bộ, ngành còn lại năm 2012 theo hợp đồng và mở rộng triển khai phân hệ phân bổ NS đến các đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc NSTW; Tiếp tục duy trì hỗ trợ và vận hành TABMIS; Tiếp tục các hoạt động chuẩn bị và tiếp nhận quản trị vận hành; Tổ chức các hoạt động mua sắm, bổ sung năng lực hệ thống đảm bảo triển khai TABMIS trên toàn quốc và các hoạt động đóng gói dự án.

 

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện Giám đốc KBNN các tỉnh thành phố đã phát biểu tập trung vào những khó khăn vướng mắc trong thực hiện kiểm soát chi theo tinh thần Nghị quyết 11, công tác tập huấn triển khai tại địa phương, trao đổi thông tin, đồng thời cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị về công tác chuyên môn tập trung vào công tác kiểm soát chi, công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, công tác văn thư lưu trữ, công tác thi đua khen thưởng nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2012.

 

Nhằm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 2012 với nỗ lực và quyết tâm cao của toàn hệ thống KBNN, với các mục tiêu cụ thể, tại Hội nghị, đã phát động và thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2012 và ký giao ước thi đua năm 2012.

 
Các tập thể và cá nhân KBNN vinh dự nhận các phần thưởng cao quý
 

Tại Hội nghị, để ghi nhận, tôn vinh những thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân của hệ thống KBNN trong năm 2010, đ/c Nguyễn Huy Vị, Vụ trưởng Vụ TCCB KBNN đã công bố các danh hiệu khen thưởng năm 2010 cho tập thể và các cá nhân: Huân chương Lao động Hạng Nhất (2 tập thể), Huân chương Lao động Hạng Nhì (11 tập thể), Huân chương Lao động Hạng Ba (2 tập thể), Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba (09 cá nhân), Cờ thi đua của Chính phủ (02 tập thể), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (06 cá nhân), Cờ thi đua của Bộ Tài chính (13 tập thể).

 

Siết chặt kỷ luật kỷ cương trong toàn hệ thống

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đánh giá cao thành tích của ngành kho bạc. Thứ trưởng cho biết, ngành cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để sau năm 2015 thực hiện Kho bạc điện tử như Chính phủ đã đề ra cho hệ thống kho bạc nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn này, hệ thống kho bạc sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi ngành kho bạc phải “căng sức” để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng cũng đồng tình và chia sẻ với những ý kiến đóng góp của các cán bộ chủ chốt toàn hệ thống kho bạc, tuy nhiên, mỗi địa phương phải cụ thể hóa những mục tiêu chung một cách linh hoạt theo đặc điểm của từng địa bàn để đưa ra những giải phá hết sức cụ thể mang tính thực tiễn. Bước sang năm 2012, một số giải pháp trong NQ 11 vẫn tiếp tục được thực hiện, vì vậy, hệ thống kiểm soát chi tiêu tài chính đứng trước nhiều sức ép, phải giải quyết nhiều vấn đề để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, điều quan trọng là phải siết chặt kỷ cương kỷ luật trong toàn hệ thống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai sót trong việc thực hiện NQ 11, hạn chế tối đa sai phạm, nguy cơ rủi ro trong quản lý ngân quỹ; Tập trung sức triển khai diện rộng hệ thống TABMIS; Chú trọng công tác quản lý cán bộ; Ra Nghị quyết trong toàn hệ thống ngay trong quý I về xử lý dứt điểm những tồn tại như kết luận của thanh tra, kiểm toán; Chú trọng công tác tổ chức cán bộ…

 

Xây dựng kịch bản cụ thể hoàn thành mục tiêu năm 2012

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của hệ thống KBNN, cơ bản nhất trí với nội dung của báo cáo. Đánh giá công tác 2011, Bộ trưởng cho rằng có 04 vấn đề lớn nổi lên, đó là: Thứ nhất, ngành kho bạc là ngành khá ổn định, có truyền thống về tinh thần đoàn kết, nỗ lực, luôn cố gắng hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ; Thứ hai, ngành kho bạc là đã nhanh chóng trình Chiến lược phát triển ngành Kho bạc và trình 42 đề án cụ thể để triển khai Chiến lược này; Đi đầu trong công tác hiện đại hóa, áp dụng CNTT trong toàn hệ thống. Việc triển khai diện rộng TABMIS là một nhiệm vụ hết sức quan trọng không chỉ trong hệ thống kho bạc mà trong toàn ngành tài chính, triển khai ở Hà Nội thành công thì sẽ thành công ở các tỉnh thành khác; Thứ tư, ngành kho bạc đã vượt qua áp lực trong năm 2011 với nhiều khó khăn, sức ép khi thực hiện Nghị quyết 11.

 

Trong năm 2012, ngành kho bạc cần phải chuẩn bị đương đầu với những sức ép lớn hơn năm 2011 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tương lai chưa rõ ràng của đồng euro cũng như tình hình khó khăn chung của đất nước (Tập trung tái cấu trúc nền kinh tế, chủ yếu tái cấu trúc đầu tư công, vốn trái phiếu chỉ tập trung cho những công trình hoàn thành mà chưa có vốn, bố trí những công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2012). Trên cơ sở Nghị quyết mới sắp ban hành của Chính phủ, kế hoạch công tác của ngành tài chính, Bộ trưởng nêu rõ, hệ thống kho bạc cần xây dựng một kịch bản, kế hoạch cụ thể để triển khai nhằm đạt mục tiêu đề ra; phân công cụ thể, quảng bá chiến lược, kế hoạch với các nhà tài trợ trong nước và quốc tế để thu hút vốn nhằm triển khai hiệu quả chiến lược trên cơ sở 42 đề án đã có; Xây dựng kịch bản cho quản trị hệ thống TABMIS với sự giúp sức của các nhà tư vấn nhưng phải tự lực quản trị trong năm 2014 (từ khâu tuyển dụng và đề ra chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ CNTT, hỗ trợ cho Cục quản lý nợ trong mảng dữ liệu về nợ, kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến từ TW tới địa phương, kết nối với truyền hình trực tuyến của Bộ tạo ra một sự chỉ huy thông thoáng, trực tiếp từ TW tới địa phương); nhanh chóng triển khai đề án tái cấu trúc đề án trái phiếu 02 năm, áp dụng công nghệ hiện đại trực tuyến giữa Vụ TCNH, Kho bạc và các sở giao dịch để thực hiện tốt công tác điều hành ngân quỹ và huy động vốn cho NS và cho ĐTPT, tăng cường công tác an ninh và quản trị hệ thống với sự hỗ trợ, giúp sức của lực lượng công an; Thực hiện tốt vai trò của người nắm giữ tay hòm chìa khoá; Tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 04 và 05 vừa mới ban hành; Không được để mất tiền, mất người trong năm 2012; Xây dựng văn hóa ngành kho bạc, xác định triết lý kho bạc, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của ngành, xây dựng hình ảnh và thương hiệu kho bạc; Trang bị đồng phục cho toàn ngành, thiết kế logo huy hiệu, sáng tác các ca khúc mang màu sắc riêng ngành kho bạc; Tăng cường công tác tuyên truyền ra xã hội, chú trọng truyền thông; Coi trọng công tác cán bộ, đặc biệt vấn đề tuyển dụng, mở rộng xét tuyển; Tổng quy hoạch toàn thể chu kỳ 5 năm từ cấp nhỏ nhất cho tới cấp Bộ trưởng (cấp Cục trưởng phải phối hợp với địa phương để làm tốt công tác này), đưa ra các tiêu chuẩn; Phân cấp công tác đánh giá cán bộ.

 

Bộ trưởng mong muốn, bước sang năm mới 2012, 14 nghìn cán bộ trong hệ thống kho bạc tiếp tục cố gắng nỗ lực, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

 
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Thị Nhơn phát biểu tại Hội nghị 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Thị Nhơn bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Bộ trưởng Vương Đình Huệ và của Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo Bộ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Nhơn khẳng định, ngành kho bạc sẽ bổ sung hoàn chỉnh báo cáo về phương hướng công tác năm 2012 để đạt kết quả cao nhất.

 

Kết quả thực hiện kiểm soát chi NSNN năm 2011:

 

Đối với chi đầu tư XDCB: Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 qua KBNN kiểm soát thanh toán là 236.295 tỷ đồng, trong đó vốn XDCB tập trung 182.000 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 41.967 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia 12.328 tỷ đồng. Ước đến hết năm kế hoạch 2011, tổng vốn giải ngân là 226.506 tỷ đồng đạt 95,8% kế hoạch năm, trong đó vốn XDCB tập trung là 175.000 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 41.100 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 10.406 tỷ đồng đạt 84,5% kế hoạch. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN đã từ chối thanh toán các khoản chi không hợp pháp, hợp lệ tiết kiệm cho NSNN gần 95 tỷ đồng.

 

Đối với chi thường xuyên: Năm 2011, đã thực hiện kiểm soát ước đạt 374.000 tỷ đồng.Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 49.500 khoản chi của 23.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy đnjh và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối thanh toán với số tiền khoảng trên 165 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

 

Tin và ảnh: TH-MT

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn