In bài    Gửi bài

Thi tuyển dụng công chức cơ quan Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 2013

(14/06/2013 15:46:00)

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010

THÔNG BÁO

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

CƠ QUAN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2013

 

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-BTC ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2013, UBCKNN thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức cơ quan UBCKNN như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng 49 công chức vào ngạch chuyên viên cho các đơn vị thuộc Cơ quan UBCKNN (bảng chỉ tiêu đính kèm) theo các nhóm ngành sau:

1. Tại Hà Nội:

- 18 chỉ tiêu nhóm ngành Kinh tế - Tài chính.

- 10 chỉ tiêu chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

- 10 chỉ tiêu nhóm ngành Luật.

- 05 chỉ tiêu nhóm ngành Hành chính.

- 02 chỉ tiêu nhóm ngành Công nghệ thông tin.

2. Tại TP. Hồ Chí Minh: 04 chỉ tiêu nhóm ngành Kinh tế - Tài chính.

 

Các chuyên ngành cụ thể cần tuyển nêu tại Mục 2 Phần II của Thông báo này về Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể văn bằng, chứng chỉ.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:

1. Đối tượng và điều kiện chung:

          Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể như sau:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

e. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

f. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ:

2.1. Dự tuyển ngạch Chuyên viên (công chức loại C) làm chuyên môn nghiệp vụ:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong nước và ngoài nước thuộc các chuyên ngành:

  + Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính gồm: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Thống kê, Quan hệ quốc tế (Đối với chuyên ngành Thống kê và Quan hệ quốc tế chỉ nhận hồ sơ đối với thí sinh thi tuyển tại Hà Nội).

  + Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

  + Nhóm ngành Luật gồm: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật Hành chính.

  + Nhóm ngành Hành chính gồm: Hành chính nhà nước, Hành chính học, Luật Hành chính, Quản trị văn phòng, Quan hệ công chúng, Lưu trữ.

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên.

2.2. Dự tuyển ngạch Chuyên viên (công chức loại C) - chuyên ngành Công nghệ thông tin:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong nước và ngoài nước thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, toán - tin ứng dụng, điện tử, tin học, viễn thông.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (Mẫu đính kèm);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Đối với thí sinh mới tốt nghiệp Đại học năm 2013 nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển, khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu phông trắng (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 6 tháng tính đến thời điểm thông báo thi tuyển.

Hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và các giấy tờ kèm theo.

Lưu ý: Thi sinh dự thi tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B:

- TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);

- IELTS 4.5 trở lên;

- TOEIC 405 trở lên.

 

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển; 

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định.

 

III. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI:

1. Đối với ngạch Chuyên viên (Công chức loại C):

Thi 04 môn: Kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học văn phòng. Cụ thể như sau:

1.1. Môn kiến thức chung:

- Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên của Học viện hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN.

- Hình thức: Thi viết, thời gian 180 phút.

1.2.Môn Nghiệp vụ chuyên ngành (gồm 02 bài thi: thi viết và thi trắc nghiệm):

- Nội dung: Gồm một trong những nội dung sau (tùy thuộc vào chuyên ngành đăng ký dự thi):

+      Kiến thức chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán;

+      Kiến thức chuyên sâu về luật kinh tế, luật chứng khoán, luật kinh tế quốc tế;

+      Kiến thức chuyên sâu về kế toán - kiểm toán;

+      Kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước.

- Hình thức: Thi viết với thời gian 180 phút; Thi trắc nghiệm với thời gian 45 phút.

1.3. Môn ngoại ngữ:

- Nội dung: Tiếng Anh, trình độ B;

- Hình thức: Thi viết, thời gian 90 phút.

1.4. Môn Tin học văn phòng:

- Nội dung: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);

- Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

2. Đối với ngạch Chuyên viên (Công chức loại C) - Chuyên ngành Công nghệ thông tin:

Thi 03 môn: Kiến thức chung, tin học chuyên ngành và ngoại ngữ. Cụ thể như sau:

2.1. Môn kiến thức chung:

- Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên của Học viện hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN.

- Hình thức: Thi viết, thời gian 180 phút.

2.2. Môn Tin học chuyên ngành (gồm 02 bài thi: thi viết và thi trắc nghiệm):

- Nội dung: Tin học nâng cao (về Hệ điều hành Windows Server và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin; ngôn ngữ lập trình); Kiến trúc máy tính và mạng máy tính.

- Hình thức: Thi viết với thời gian 180 phút; Thi trắc nghiệm với thời gian 45 phút.

2.3. Môn ngoại ngữ:

- Nội dung: Tiếng Anh, trình độ B;

- Hình thức: Thi viết, thời gian 90 phút.

3. Điều kiện miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức:

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:

3.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ (thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc);

- Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (với điều kiện tiếng nước ngoài được đào tạo phải là 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc).

3.2. Miễn thi môn tin học văn phòng (trong trường hợp không phải nghiệp vụ chuyên ngành là công nghệ thông tin) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

1. Cách tính điểm:

1.1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

1.2. Điểm các môn thi được tính như sau:

- Môn Kiến thức chung: tính hệ số 1;

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

2. Xác định người trúng tuyển:

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ các bài thi của các môn thi (trừ những môn nếu được miễn thi);

- Có điểm mỗi bài thi tại mỗi vòng thi đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả thi tuyển (tổng điểm chung) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng cho từng đơn vị theo từng chuyên ngành, theo tổng điểm xác định như sau:

Tổng điểm chung = [Điểm môn kiến thức chung x (nhân) hệ số 1] + [Điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành hoặc tin học chuyên ngành (thi viết) x (nhân) hệ số 2] + [Điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành hoặc tin học chuyên ngành (thi trắc nghiệm) x (nhân) hệ số 1] + [điểm ưu tiên - nếu có].

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/6/2013 đến hết ngày 19/7/2013 trong giờ hành chính.

Yêu cầu thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ không trả lại và không nhận qua đường bưu điện.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Tại Hà Nội: Phòng 213 và Phòng 215 Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Cơ quan đại diện UBCKNN tại TP.HCM - Số 123 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3 TP.HCM (Điện thoại: 08.39326601).

3. Thời gian và địa điểm thi: Sẽ thông báo sau trên trang web của UBCKNN (www.ssc.gov.vn) và trang web của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn).

 

VI. LỆ PHÍ DỰ THI:

Thí sinh phải nộp lệ phí dự thi theo quy định (sẽ thông báo trên trang web của UBCKNN và Bộ Tài chính).

 

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 04.39340750 xin số máy lẻ 233 hoặc 232./. 

 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tệp đính kèm:  Chitieu_UBCK.doc
Tệp đính kèm:  Maudon_UBCK.docx

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn