In bài    Gửi bài

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2012

(16/05/2013 17:46:00)

BỘ TÀI CHÍNH
THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM
_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Năm 2012
 

Căn cứ Quyết định số 3333/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Phê duyệt Đề án xét tuyển dụng viên chức Thời báo Tài chính Việt Nam năm 2012;

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Ban giám khảo (Tờ trình của BGK ngày 7/5/2013);

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TBTC-HĐTD ngày 16/5/2013 của Thời báo Tài chính Việt Nam về việc Công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức Thời báo Tài chính Việt Nam năm 2012;

Hội đồng xét tuyển dụng viên chức của Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo:

1. Kết quả xét tuyển đối với các ứng viên tham gia dự tuyển.

(Danh sách công nhận kết quả xét tuyển kèm theo)

2. Kết quả xét tuyển dụng được công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; trên Thời báo Tài chính Việt Nam và được niêm yết tại Trụ sở Thời báo Tài chính Việt Nam số 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội.

3. Thời gian thông báo: Từ Thứ 6 ngày 17/5/2013 đến hết Thứ 6 ngày 31/5/2013 (15 ngày). Thí sinh được gửi Đơn phúc khảo trước 5 ngày tính đến ngày kết thúc đăng thông báo công nhận kết quả xét tuyển dụng.

4. Các thí sinh trúng tuyển chính thức sẽ được Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo và hướng dẫn thủ tục cụ thể qua điện thoại sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc đăng thông báo công nhận kết quả xét tuyển..

 
TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 
(đã ký)
 
 
 

Phạm Văn Hoành

 
 
 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn