In bài    Gửi bài

DS thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2012

(01/10/2012 14:54:00)

New Page 1

           BỘ TÀI CHÍNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    CÔNG CHỨC KBNN

                                                                Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm  2012

                                                                                     

                   

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

công chức Kho bạc Nhà nước năm 2012

 

  


 

Căn cứ danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của ngạch công chức dự tuyển theo quy định tại Quyết định số 1779/QĐ-BTC ngày 13/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2012, Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2012 thông báo:

 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức KBNN năm 2012 kèm theo Quyết định số 942/QĐ-HĐTDCC ngày 01 tháng 10 năm 2012.

 

2. Thông báo cụ thể về số báo danh, thời gian, địa điểm tham dự phỏng vấn xét tuyển và thi tuyển sẽ được gửi cho thí sinh theo địa chỉ liên lạc trên phong bì thư mà thí sinh đã nộp hoặc thí sinh theo dõi thông tin tại Website Bộ Tài chính http://www.mof.gov.vn để biết thông báo cụ thể.

 

Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước trân trọng thông báo./.

 

 

 

 

 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn