In bài    Gửi bài

Tổng Cục Dự trữ Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức

(06/12/2010 16:32:00)

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - NĂM 2010

---------------------------------

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

CỦA TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu tuyển dụng công chức, làm việc tại cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc; cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 323 người (biểu chỉ tiêu chi tiết kèm theo).

 

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển theo mẫu; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Cam kết làm việc tối thiểu là 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây, không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cứ trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện ưu tiên

2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. Điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ đối với từng chức danh cụ thể:

3.1. Kế toán viên

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.2.  Chuyên viên tin học

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: công nghệ thông tin, tin học, toán-tin ứng dụng, khoa học máy tính, hệ thống máy tính,  mạng máy tính và truyền thông, công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

3.3. Chuyên viên  quản lý đầu tư xây dựng

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng dân dụng, Kỹ sư xây dựng công trình giao thông, cầu đường, Kỹ sư xây dựng công trình thủy, cảng biển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.4. Kỹ thuật viên bảo quản

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: hoá thực phẩm, hóa cao phân tử, bảo quản và chế biến lương thực, cơ khí ô tô, chế tạo máy, điện tử - điện lạnh;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.5. Chuyên viên khác (chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, chuyên viên tổ chức-hành chính)

- Có bằng tôt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: kinh tế, luật kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, hành chính, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.6. Chuyên viên Thanh tra

- Có bằng tôt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật kinh tế;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.7. Kế toán viên trung cấp

- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp chính quy hoặc Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

3.8. Cán sự tin học

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy thuộc chuyên ngành: công nghệ thông tin (công nghệ phần mềm, truyền thông và mạng máy tính), tin học ứng dụng, kỹ thuật máy tính và mạng, toán tin;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

3.9. Cán sự  xây dựng cơ bản

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy thuộc chuyên ngành: xây dựng dân dụng, xây dựng công trình giao thông, cầu đường, xây dựng công trình thủy, cảng biển, kiến trúc;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.10. Cán sự Hành chính

- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp chính quy hoặc Cao đẳng hệ chính quy thuộc các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng hoặc hành chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.11. Cán sự Văn thư-Lưu trữ

- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp chính quy, Cao đẳng hệ chính quy trở lên thuộc chuyên ngành văn thư-lưu trữ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.12. Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp chính quy, Cao đẳng hệ chính quy hoặc tốt nghiệp các trường dậy nghề tương đương trung cấp thuộc chuyên ngành: bảo quản lương thực, hoá thực phẩm, bảo quản vật tư thiết bị, điện tử-điện lạnh;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.13. Thủ kho bảo quản

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: bảo quản lương thực, bảo quản vật tư, thiết bị;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3. Điều kiện về văn bằng và loại hình đào tạo:

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Dự trữ Nhà nước yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông), đúng chuyên ngành; trong đó, đối với thí sinh dự tuyển vào các chức danh: kế toán viên, thanh tra và chuyên viên khác, yêu cầu tốt nghiệp thuộc một trong các trường đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội (chuyên ngành luật kinh tế) hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên đúng chuyên ngành ở nước ngoài.

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các đơn vị từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên trở ra yêu cầu bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (kể cả chính quy liên thông), đúng chuyên ngành đối với các chức danh: kế toán viên, kỹ thuật viên bảo quản, chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ.  

 

III. Phương thức tuyển dụng:

A. Tuyển dụng qua thi tuyển

1. Đối tượng

Thực hiện tuyển dụng bằng phương thức thi tuyển đối với tất cả các chức danh dự tuyển (trừ chức danh chuyên viên, cán sự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tin học) của các đơn vị phía Bắc, từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên trở ra, bao gồm cả cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước; không bao gồm Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

2. Các môn thi và hình thức thi

2.1. Các môn thi và hình thức thi tuyển vào các chức danh Chuyên viên và tương đương:

2.1.1. Môn kiến thức chung

- Thi viết 01 bài, thời gian làm bài 120 phút

- Nội dung: kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính (theo giáo trình Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức.

2.1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian 30 phút.

- Nội dung: Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia và Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

 2.1.3. Môn  ngoại ngữ

Thi viết 01 bài tiếng Anh (trình độ B); thời gian thi 90 phút.

2.1.4. Môn thi tin học văn phòng

Thi trắc nghiệm 01 bài (sử dụng Word và Excel); thời gian thi 30 phút.

2.2. Các môn thi và hình thức thi vào ngạch Cán sự và tương đương:

2.2.1. Môn kiến thức chung

- Thi viết 01 bài, thời gian 90 phút.

- Nội dung: kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính (theo giáo trình Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức.

2.2.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Thi viết 01 bài, thời gian 90 phút.

- Nội dung: Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia và Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

 2.2.3. Môn  ngoại ngữ

Thi viết 01 bài tiếng Anh (trình độ A); thời gian thi 60 phút.

2.2.4. Môn thi tin học văn phòng

Thi trắc nghiệm 01 bài (sử dụng Word và Excel); thời gian thi 30 phút.

3. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 

B. Tuyển dụng qua xét tuyển

1. Đối tượng:

- Thực hiện xét tuyển đối với tất cả các chức danh công chức của các đơn vị: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc và các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Đà Nẵng trở vào;

- Thực hiện xét tuyển đối với các chức danh chuyên viên, cán sự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tin học ở tất cả các đơn vị.

2. Nội dung xét tuyển công chức

2.1. Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

2.2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

 

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu). Thí sinh đăng ký dự tuyển phải ghi rõ chức danh đăng ký dự tuyển và tên đơn vị đăng ký tuyển dụng vào làm việc; đồng thời phải cam kết phục vụ lâu dài, thời gian tối thiểu 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển.

2. Bản khai sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú (ghi rõ địa chỉ và số điện thoại cần báo tin), có giá trị trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Có đủ bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

Khi được tuyển dụng, phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định và phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự  tuyển) do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp.

6. Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) phải có bản sao được công chứng hoặc giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; hai ảnh   (cỡ 4 x 6) chụp trong thời gian từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21 x 32 (sẽ không trả lại); hồ sơ dự tuyển thiếu một trong số 5 loại giấy tờ nêu trên (từ 1 đến 5) đối với thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên là hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển; đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên hồ sơ phải có đủ 6 loại giấy tờ nêu trên (từ 1 đến 6).

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được dự tuyển vào 01 chức danh tại 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Riêng đối với thí sinh dự tuyển vào các chức danh theo phương thức thi tuyển; nếu có nhu cầu thì được đồng thời đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh thuộc một trong các đơn vị dự trữ từ Đà Nẵng trở vào.

- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định; người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự tuyển hoặc có thể nộp hồ sơ dự tuyển tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp).

V. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

5.1. Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 17/01/2011 đến ngày 21/01/2011 (từ 7h30 đến 16h30).

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ: trụ sở của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, địa chỉ theo biểu kèm theo hoặc tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, địa chỉ: ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Có thể liên hệ để hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua số điện thoại: 04. 37625655.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển dụng công chức: sẽ có thông báo cụ thể trên giấy báo dự thi.

VII. Lệ phí thi tuyển và xét tuyển công chức: thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển công chức khi nộp hồ sơ dự tuyển, theo mức 140.000 đ/người.

 

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2010 được đăng trên 3 số báo Lao động từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2010 và trên Website của Bộ Tài chính (địa chỉ:http://www.mof.gov.vn), Website của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (địa chỉ: http://www.gdsr.gov.vn).

 

 

 

 


 

 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn