>> Vị trí và chức năng của Vụ Ngân sách nhà nước:

Vụ Ngân sách nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 >> Lãnh đạo Vụ Ngân sách nhà nước:

 Vụ Ngân sách nhà nước có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng:

Vtrưởng :

Võ Thành Hưng

Ngày sinh:

01/08/1973

Quê quán:

TP.Vinh, Nghệ An

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

             >> Cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước:

1.  

Phòng Tổng dự toán

2.

Phòng Quản lý ngân sách nhà nước

3.

Phòng Quản lý ngân sách địa phương

4.

Phòng Tổng quyết toán

5.

Phòng Phân tích, dự báo và thống kê ngân sách

             >> Chức năng nhiệm vụ của Vụ Ngân sách nhà nước xem file chi tiết đính kèm.

 

 
 Tệp đính kèm:
  QD 1166 _CNNV_Vu Ngan sach nha nuoc.doc

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn