>> Vị trí và chức năng của Vụ Đầu tư:

Vụ Đầu tư là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh); là đầu mối tổng hợp, tham mưu các chính sách tài chính về đầu tư phát triển của nền kinh tế.

>> Lãnh đạo Vụ Đầu tư:

Vụ Đầu tư có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng:

Vtrưởng :

Phạm Đức Hồng

Ngày sinh:

18/02/1956

Quê quán:

Nam Ninh - Ninh Bình

Học hàm, học vị:

Tiến sỹ kinh tế

             >> Cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư:

1.  

Phòng Chính sách - Tổng hợp

2.

Phòng Đầu tư Trung ương

3.

Phòng Đầu tư địa phương

4.

Phòng Quyết toán

             >> Chức năng nhiệm vụ của Vụ Đầu tư xem file chi tiết đính kèm.

 

 
 Tệp đính kèm:
  QD 1169_CNNV_ Vu Dau tu.doc

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn