Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Hồng Hà
Ngày sinh:  27/02/1958
Quê quán:  Hà Nội
Học hàm, học vị:  Thạc sỹ kinh tế

 
Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở Trung ương:    

Vụ Tổng hợp - Pháp chế

Vụ Huy động vốn
Vụ Kiểm soát chi ngân sách nhà nước Vụ Kế toán nhà nước
Vụ Kho quỹ Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Tài vụ - Quản trị
Văn phòng Thanh tra
       
Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước    
Cục Công nghệ thông tin Trường Nghiệp vụ Kho bạc
Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia    

 

 

 
 Tệp đính kèm:
  KBNN[1].doc

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn