Giá xăng dầu thế giới từ sau ngà

 

>> Vị trí và chức năng của Kho bạc Nhà nước:

1. Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

            >> Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước:

Kho bạc Nhà nước có Tổng giám đốc và một số Phó Tổng giám đốc:

 

Tổng giám đốc:

Nguyễn Hồng Hà

Ngày sinh:

27/02/1958

Quê quán:

Hà Nội

Học hàm, học vị:

Tiến sỹ Kinh tế

 

            >> Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước:

 

            I. Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở Trung ương:

 

1.

Vụ Tổng hợp - Pháp chế

2.

Vụ Kiểm soát chi ngân sách nhà nước

3.

Vụ Huy động vốn

4.

Vụ Kế toán nhà nước

5.

Vụ Kho quỹ

6.

Vụ Hợp tác quốc tế

7.

Vụ Tổ chức cán bộ

8.

Vụ Tài vụ - Quản trị

9.

Văn phòng

10.

Thanh tra

11.

Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

12.

Cục Công nghệ thông tin

13.

Đơn vị sự nghiệp: Trường Nghiệp vụ Kho bạc

14.

Đơn vị sự nghiệp: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia

II. Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở địa phương:

 

1

Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) trực thuộc Kho bạc Nhà nước;

 

2

Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) trực thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Kho bạc Nhà nước được tổ chức điểm giao dịch tại các địa bàn có khối lượng giao dịch lớn theo quy định của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

 

            >> Chức năng nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước xem file chi tiết đính kèm.

 

 Tệp đính kèm:
  KBNN[1].doc

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn