>> Vị trí và chức năng của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán:

 Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán là đơn vị thuộc Bộ Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ (sau đây gọi chung là kế toán và kiểm toán) trong phạm vi cả nước.

 >> Lãnh đạo Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán:

 Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng:

Vtrưởng :

Đặng Thái Hùng

Ngày sinh:

29/7/1956

Quê quán:

Sơn tịnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Học hàm, học vị:

PGS - Tiến sỹ kinh tế

             >> Cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán:

1.  

Phòng Chế độ kế toán nhà nước

2.

Phòng Chế độ kế toán doanh nghiệp

3.

Phòng Chế độ kế toán Ngân hàng và các tổ chức tài chính

4.

Phòng Chế độ kiểm toán

5.

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra

           >> Chức năng nhiệm vụ của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán xem file chi tiết đính kèm.

 

 
 Tệp đính kèm:
  Qd chuc nang, nhiem vu cua Vu CDKTKT.doc

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn