Bộ trưởng: Đinh Tiến Dũng
     
Sinh ngày: 10/05/1961
Tại: Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Học hàm học vị: Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan:  
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

 

  Thứ trưởng: Nguyễn Công Nghiệp
     
Sinh ngày: 15/10/1954
Tại: Kiến Xương, Thái Bình
Học hàm học vị: GS, Tiến sĩ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
    1. Thường trực giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ hoặc Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt và uỷ quyền.

2. Chỉ đạo trực tiếp các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; các lĩnh vực quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc pḥòng, an ninh và ngân sách Đảng); công tác tổ chức cán bộ ngành Tài chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác nghiên cứu khoa học và công tác Văn pḥòng.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn pḥng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ Thi đua Khen thưởng. Kho bạc Nhà nước, Dự án cải cách tài chính công.

3. Giữ vị trí và các chức danh: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Bộ Tài chính; Trưởng ban chỉ đạo pḥòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tài chính; Phó Trưởng ban soạn thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Uỷ viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà Nước; Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia V́ì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban V́ì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính; Trưởng ban chỉ đạo chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Tài chính; Thành viên Ban chỉ đạo điều phối các Vùng kinh tế trọng điểm; Thành viên Ban chỉ đạo Đề án các vấn đề quan trọng của đất nước và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hà Nội.
 
  Thứ trưởng: Trần Xuân Hà
     
Sinh ngày: 20/11/1961
Tại: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Học hàm học vị: Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
    1. Chỉ đạo trực tiếp công tác hiện đại hóa, phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn ngành tài chính; công tác tài chính ngành; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, xổ số kiến thiết và các ngân hàng, các tổ chức tín dụng; kế toán và kiểm toán.

Trực tiếp phụ trách: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan; Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

2. Giữ vị trí và các chức danh: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Uỷ viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Uỷ viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xă hội; Uỷ viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Phó Trưởng ban chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long; Uỷ viên Ban chỉ đạo pḥng, chống rửa tiền; Uỷ viên Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin; Giám đốc quốc gia dự án “tăng cường năng lực phân tích chính sách” và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận
  Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
     
Sinh ngày: 03/04/1961
Tại: Hoàng Diệu, Gia lộc, Hải Dương
Học hàm học vị: Thạc sĩ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
    1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế, phí, lệ phí; công tác hải quan. thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành)
Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách Thuế, Thanh tra Bộ.

2. Giữ vị trí và các chức danh: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Trưởng ban chỉ đạo dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Trưởng ban chỉ đạo hiện đại hoá Hải quan; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN; Trưởng ban soạn thảo Luật Quản lý Thuế (sửa đổi); Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020; Uỷ viên Ban chỉ đạo chống lậu, hàng giả và gian lận thương mại và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, B́ình Dương, B́ình Phước, Tiền Giang và Tây Ninh. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.
  Thứ trưởng: Trần Văn Hiếu
     
Sinh ngày: 15/03/1960
Tại: Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình
Học hàm học vị: Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
    1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; quản lý giá, quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển; công tác báo chí, thông tin, xuất bản.

Trực tiếp phụ trách: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ (Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; Công ty In tài chính; Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn, Thanh Hoá), Vụ Đầu tư, Thời báo Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính. Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

2. Giữ vị trí và các chức danh: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; thành viên Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Uỷ viên Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án dầu khí; Uỷ viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Uỷ viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam; Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Quản lư Giá; Thành viên Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin; Uỷ viên Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án cơ khí trọng điểm và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.
  Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Chí
     
Sinh ngày: 09/03/1957
Tại: Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công sản; dự trữ Nhà nước; lĩnh vực tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản.

2. Giữ vị trí và các chức danh: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; thành viên Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng ban soạn thảo Luật Dự trữ Quốc gia; thành viên Ban soạn thảo Luật đất đai (sửa đổi); thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình thí điểm xây dựng “nông thôn mới”; Thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 của cả nước; Thành viên Ban chỉ đạo về phòng chống lụt bão Trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Cần Thơ, các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

  Thứ trưởng: Trương Chí Trung
     
Sinh ngày: 23/05/1956
Tại: Hà Nội
Học hàm học vị: Thạc sĩ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
    1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về pháp chế, quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế, tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; các chương trình mục tiêu Quốc gia (trừ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020).

Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

2. Giữ vị trí và các chức danh: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Phó Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Quốc gia; Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế; Uỷ viên Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ; Uỷ viên Ban soạn thảo Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế; Thống đốc của Việt Nam tại Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế; Thành viên Ban soạn thảo Bộ Luật xử lư vi phạm hành chính; Thành viên Ban soạn thảo Luật Bồi thường Nhà nước; Thành viên Ban soạn thảo Luật Chất lượng; Thành viên Ban soạn thảo Pháp lệnh về đăng ký giao dịch bảo đảm; Thành viên Ban soạn thảo Luật thi hành án h́ình sự, dân sự; Thành viên Ban soạn thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền, tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo Tây Bắc.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình.
  Thứ trưởng: Vũ Thị Mai
     
Sinh ngày: 29/07/1962
Tại: TP. Vinh, Nghệ An
Học hàm học vị: Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về Thuế, phí, lệ phí, thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác báo chí, thông tin, xuất bản.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Chính sách Thuế, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Hải quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Thanh tra Bộ, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính.

2. Giữ vị trí và các chức danh: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Thành viên Ban chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban soạn thảo dự án Luật phí, lệ phí, Luật Thuế môi trường, Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Pháp lệnh về chi phí giám định và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

4. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình.

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn