UBND TỈNH BẮC NINH
  Bộ trưởng: Đinh Tiến Dũng
     
Sinh ngày: 10/05/1961
Tại: Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Học hàm học vị: Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan:  
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính trước Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính ngành; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; công tác tổ chức cán bộ ngành Tài chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hiện đại hóa ngành.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua Khen thưởng.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành tài quy định tại Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và các Luật chuyên ngành.

4. Giữ vị trí và các chức danh: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật ngành Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

5. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hà Nội.

 

UBND TỈNH BẮC NINH
  Thứ trưởng: Trần Xuân Hà
     
Sinh ngày: 20/11/1961
Tại: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Học hàm học vị: Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp: phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn ngành tài chính; công tác tài chính ngành.

2. Chỉ đạo trực tiếp: quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kế toán và kiểm toán, nghiên cứu khoa học, lĩnh vực quản lý nhà nước về Kho bạc nhà nước.

Trực tiếp phụ trách: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Kho bạc Nhà nước.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

UBND TỈNH BẮC NINH
  Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
     
Sinh ngày: 03/04/1961
Tại: Hoàng Diệu, Gia lộc, Hải Dương
Học hàm học vị: Thạc sĩ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt.

2. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế, phí, lệ phí; công tác hải quan; công tác các lĩnh vực Đảng, Thanh niên và Cựu chiến binh Bộ Tài chính.
Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, B́ình Dương, B́ình Phước, Tiền Giang, Tây Ninh.

UBND TỈNH BẮC NINH
  Thứ trưởng: Trần Văn Hiếu
     
Sinh ngày: 15/03/1960
Tại: Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình
Học hàm học vị: Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; quản lý giá, quản lý tài chính các tổ chức tài chính, xổ số kiến thiết và các ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Trực tiếp phụ trách: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; các doanh nghiệp thuộc Bộ (Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC),Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; Công ty In tài chính; Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn, Thanh Hoá) Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

UBND TỈNH BẮC NINH UBND TỈNH BẮC NINH
  Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Chí
     
Sinh ngày: 09/03/1957
Tại: Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công sản; dự trữ Nhà nước; lĩnh vực tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản.

2. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Cần Thơ, các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu,  Cà Mau.

UBND TỈNH BẮC NINH
  Thứ trưởng: Trương Chí Trung
     
Sinh ngày: 23/05/1956
Tại: Hà Nội
Học hàm học vị: Thạc sĩ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về pháp chế, quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Vụ Hợp tác quốc tế.

2. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

UBND TỈNH BẮC NINH
  Thứ trưởng: Vũ Thị Mai
     
Sinh ngày: 29/07/1962
Tại: TP. Vinh, Nghệ An
Học hàm học vị: Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về  chính sách Thuế, phí, lệ phí, thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành); công tác văn phòng, báo chí, thông tin, xuất bản và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác Công đoàn của Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Chính sách Thuế, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Hải quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính,  Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính,

2. Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

3. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình.

 

  Thứ trưởng: Huỳnh Quang Hải
     
Sinh ngày: 01/04/1961
Tại: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 04 2220 2828
Lĩnh vực công việc phụ trách:
   

1. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; các chương trình mục tiêu Quốc gia (trừ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020); quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng); quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ I.

2. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính- ngân sách của các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định.

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn