In bài    Gửi bài

Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy: Nhiều biện pháp triển khai thu thuế ngoài quốc doanh

(06/04/2012 08:51:00)

Năm 2012, Chi cục thuế quận Cầu Giấy được giao thu Ngân sách hết sức nặng nề, với chỉ  tiêu thu gần 2.397 tỷ đồng; trong đó thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.029 tỷ đồng, bằng 147,7% so thực hiện năm trước; quản lý thu thuế với số thu lớn trong khi nhiều yếu tố khách quan tác động, chính sách thuế mới có lợi cho Người nộp thuế (NNT) đã tác động không nhỏ đến nguồn thu trên địa bàn.

 

Xác định thu thuế không chỉ riêng ngành thuế, Chi cục đã có kế hoạch thu, chống thất thu báo cáo trước hội nghị Đảng bộ quận Cầu giấy biết để chỉ đạo thực hiện; đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua toàn diện trên các mặt công tác quản lý thu thuế ngay từ đầu năm: triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% dự toán. Thực hiện “chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020” theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế và triển khai các dự án: nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, nộp thuế điện tử, áp dụng công nghệ thông tin trong kê khai, kế toán thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ NNT thực hiện các Luật thuế mới: Sử dụng đất phi nông nghiệp, Bảo vệ môi trường và chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thuế, khai thác nguồn thu. Đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với từng khoản nợ, phấn đấu cuối năm 2012 số nợ thuế, phí chiếm không qúa 5% trên tổng số thu (không kể thu tiền sử dụng đất). Tăng cường kiểm tra nội bộ thực hiện các qui trình quản lý, những khâu công việc và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế; đào tạo, đào tạo lại cán bộ thuế - nhất là đội ngũ cán bộ nguồn; thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế. Phối hợp với các cấp, các ngành trong quận thực hiện tốt quản lý thu thuế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho NNT hiểu và chấp hành tốt chính sách thuế - nhất là hướng dẫn việc kê khai lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2011 theo các mẫu biểu qui định và sử dụng kê khai trên phần mềm HTKK 3.1.1 về hỗ trợ kê khai thuế. Đặc biệt, lưu ý khi quyết toán thuế năm 2011 theo mẫu biểu kê khai quyết toán mới để tránh kê khai sai sót và không mất thời gian cho NNT và Cơ quan thuế; kết hợp với khối nội chính quận cùng Chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra quyết toán thuế và hoàn thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng và chống thất thu khối cá thể.

 

Qua kiểm tra rà soát, Chi cục đã đưa hơn hàng 100 hộ mới vào sổ bộ quản lý thu thường xuyên; điều chỉnh 3.528 lượt hộ, thuế tăng hơn 300 triệu đồng/tháng; nhận, kiểm tra tờ khai thuế GTGT hàng tháng, phạt nộp chậm tờ khai và không nộp tờ khai của 102 đơn vị vi phạm thu hơn 300 triệu đồng; kiểm tra quyết toán thuế khối doanh nghiệp, phạt và truy thu 42 đơn vị, tăng thu hơn 2 tỷ đồng; kiểm tra sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ xử phạt vi phạm, thu hàng trăm triệu đồng; qua xác minh hoá dơn, xử lý 8 đơn vị với số thuế chênh lệch 1.560 triệu đồng.

 

Do đó đến nay Chi cục thu thuế các loại (trừ tiền sử dụng đất) đạt 20,3% dự toán thu năm; trong đó thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đã thu đạt 23% dự toán thu năm, bằng 106% so cùng kỳ năm trước; thuế môn bài thu đạt 105,4% ghi thu năm, tăng 11,6% so cùng kỳ.

 

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu 6 tháng đầu năm, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2012, Chi cục đã đổi mới và đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan quản lý tài sản công, quản lý ngay từ khâu qui hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để thu đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ qui định. Kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT. Rà soát tờ khai thuế TNDN quí của các doanh nghiệp có số thuế tạm tính nộp hàng quí và số thuế bình quân quí sau cao hơn quí trước. Đôn đốc các doanh nghiệp nộp ngay các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt xử lý sau kiểm tra; đặc biệt quan tâm đến hơn 400 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện phân loại nợ, đánh giá rõ thực chất nợ, nợ phát sinh và mời các đơn vị nợ lớn để đánh giá nguyên nhân nợ, từ đó có biện pháp đôn đốc thu nợ; tiếp tục rà soát lại hồ sơ nợ thuế của các năm trước, nhất là hồ sơ nợ thuế khu vực cá thể. Tập huấn cho cán bộ thuế và tuyên truyền phổ biến rộng rãi các Luật thuế mới cho NNT biết thực hiện; đôn đốc những đơn vị có dự án đất ở nộp tiền sử dụng đất. Triển khai công tác kê khai thuế qua mạng đảm bảo trên địa bàn có 5.000 doanh nghiệp kê khai thuế thành công trong năm 2012.

 

Ngoài ra, Chi cục thường xuyên phối hợp với khối nội chính quận, Chính quyền các phường, Hội đồng tư vấn thuế chỉ đạo các đội thuế và đội ngũ ủy nhiệm thu trong công tác quản lý và kiểm tra chống thất thu thuế theo qui chế phối hợp: thu đạt 100% theo ghi thu; tập trung rà soát, kiểm tra chống thât thu thuế đối với các đơn vị kinh doanh ô tô, xe máy và các hộ kinh doanh đặc thù: massage, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh ăn uống và các mặt hàng bán cho người tiêu dùng không cần hóa đơn - nhất là chống thất thu thuế xây dựng tư nhân.

 

Bài và ảnh: Đặng Ngọc Chiến

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn