In bài    Gửi bài

Bổ sung quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

(10/08/2011 09:54:00)

Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số  68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo đó, người có nghĩa vụ kê  khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm tự kê  khai theo các thông tin đã quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

Việc kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm chỉ thực hiện khi người có  nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.

Bên cạnh đó, bản kê khai phải  được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  nơi mình thường xuyên làm việc bằng hình thức công bố  tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ  sở làm việc. Thời điểm công khai được thực hiện từ ngày 31/12 – 31/3 của năm sau nhưng phải  đảm bảo thời gian công khai tối thiểu là 30 ngày.

Đặc biệt, Nghị định quy định tùy vào đối tượng công chức hay cán bộ, tùy vào tính chất và mức độ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực mà hình thức xử lý kỷ luật có thể từ khiển trách, cảnh cáo đến hạ bậc lương, giáng chức, cách chức. Quyết định kỷ luật phải được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người kê khai không trung thực làm việc, trong thời hạn ít nhất là 3 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật được ban hành.

Đồng thời, đối với những hành vi chậm kê khai, chậm tổ chức việc kê khai và chậm tổng hợp báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập trùy theo tính chất và mức độ mà áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo hay hạ bậc lương.

Ngoài ra, các bộ, ngành Trung ương có  chức năng quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và tổng hợp kết quả việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, kết luận, công khai bản kết luận đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực quản lý  nhà nước của bộ, ngành mình.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2011.

PLan

 

 

 

 

 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn