Gửi bài    In bài

Phần thứ ba

03/01/2012 | 15:04:00

Phần thứ ba
PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2011 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2012
 
I. Phụ lục số liệu ngân sách nhà nước
 Phụ lục 1:
Cân đối ngân sách nhà nước...............................................................
 Phụ lục 2:
Thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực................................................
  Phụ lục 3:
 Chi ngân sách nhà nước......................................................................
   Phụ lục 4:
 Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực năm 2012...............
 Phụ lục 5:
Dự toán chi ngân sách trung ương của từng Bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương năm 2012............................................................................................
 Phụ lục 6:
Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2012...................................................................................
II. Phụ lục số liệu kinh tế - xã hội
Phụ lục 7:
Một số chỉ tiêu tổng hợp.......................................................................
Phụ lục 8:
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế theo khu vực kinh tế............
Phụ lục 9:
Xuất nhập khẩu phân theo mặt hàng......................................................
Phụ lục 10:
Chỉ số giá cả thị trường xã hội (so với tháng trước)................................
 
 
 

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn