BÁO CÁO SƠ KẾT - TỔNG KẾT

  In bài    Gửi bài

BC Kết quả công tác quý III và kế hoạch công tác quý IV/2012 của Công Đoàn BTC

(24/09/2012 09:43:00)

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010
 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

_________________________

Số: 162 / BC - CĐ

Hà Nội, ngày  20  tháng  9  năm 2012

 

BÁO CÁO

  KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV/2012

CỦA CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

                                                      -----------------------------

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUI III

           

            Thực hiện kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ, đồng thời căn cứ chương trình công tác của Bộ và Công đoàn cấp trên, hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ Tài chính quí III/ 2012 đã triển khai đều trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả, thể hiện trên các nhiệm vụ  sau:

           

       1. Tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ ( 2008-2013); sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012..

 

        2. Hướng dẫn các công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ tổ chức các  hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

       3. Tham gia đoàn của Bộ tham dự lễ khánh thành giai đoạn I khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

       4. Tổ chức các hoạt động xã hội như:

       + Tổ chức đoàn cán bộ của Công đoàn Bộ đến thăm và tặng quà nhân  kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 cho 03 đơn vị:

- Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh nặng Liêm Cần huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

-  Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam

-  Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ,

 

      + Tham gia đoàn Bộ Trưởng Bộ Tài chính thăm và tặng quà cho 04 gia đình Thương binh nặng tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

 

       + Tổ chức đoàn cán bộ của Công đoàn Bộ phối hợp với Công đoàn Vụ Chế độ kế toán đến  thắp hương và trao tiền trợ cấp, bảo hiểm thân thể cho gia đình đ/c  Đinh Thu Hà bị chết đuối  và phối hợp với Ban Nữ công Học viện Tài chính thăm và tặng quà cho cháu là con của cán bộ, viên chức Học viện tại chính bị bệnh tự kỷ. 

 

 5. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả chương trình giao lưu cán bộ, công chức Bộ Tài chính 02 nước Việt - Lào lần thứ 5 tại nước bạn Lào từ ngày 23/6 đến ngày 28/6/2012.

 6. Tổ chức gặp mặt động viên các cán bộ chuyên trách Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ nhân kỷ niệm 83 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

 

     7. Hoàn thiện văn bản để báo cáo Thường vụ Đảng uỷ về hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp  tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXIV nhiệm kỳ ( 2013-2018).

    8. Chuẩn bị nội dung tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thanh tra Nhân dân Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

    9 .Giải quyết các chế độ, quyền lợi cho đoàn viên công đoàn như: trợ cấp thường xuyên, trợ cấp khó khăn, bảo hiểm thân thể 24/24 và các chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức vv...

   10. Cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Bộ Tài chính tham dự Hội nghị tôn vinh các Chủ tịch Công đoàn  cơ sở tiêu biểu ngày 28/7 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

   11. Báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam về kết quả thực hiện đợt cao điểm phong trào “ đền ơn đáp nghĩa”.

   12. Trình Bộ về định hướng đề nghị khen tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

   13.  Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, báo cáo Ban cán sự, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ định hướng nhân sự và các vấn đề liên quan chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 24, nhiệm kỳ (2013-2018)

 

    14. Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập chương trình giáo dục pháp luật của Bộ; học tập Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ tổ chức...

    15. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ ( 2013 – 2018) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước;

   16. Tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ quần chúng nhân kỷ niệm ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2012)

 

    17. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nữ công nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và huớng dẫn tổ chức hội thi thời trang trong nữ cán bộ, công chức;

      18. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội, hội nghị Công đoàn.

 

      19.Tổ chức hoạt động giao lưu thể thao thao với ngành Tài chính địa phương Hưng Yên nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Tài chính 28/8/2012.

      20. Tổ chức  thành công Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ ( 2008-2013) tại huyện Tam đảo tỉnh Vĩnh Phúc.

      21. Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp trong Bộ Tài chính.

      22. Hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo về tư cách đại biểu, đại hội công đoàn các cấp.

      23. Thành lập Ban Tổ chức và các Ban Chuyên môn phục vụ Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ ( 2013-2018).

      24.  Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ ( 2008-2013)

      25. Công văn trả lời Công đoàn Học viện Tài chính về kéo dài thời gian  Đại hội Công đoàn.

      26. Công văn gửi các đơn vị liên quan thông báo ý kiến của Lãnh đạo Bộ về triển khai kế hoạch giao lưu cán bộ, công chức Tài chính Việt – Lào năm 2013 tại Việt Nam.

     27. Thông báo các Công đoàn về thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp.

     28. Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra Nhân dân cho các cán bộ làm công tác Thanh tra nhân dân của các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ tại Thị trấn 1 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

   29. Tổ chức đoàn cán bộ Công đoàn đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với Công đoàn Viên chức địa phương và các đơn vị thuộc ngành Tài chính tại Đà Nẵng.

   30. Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra công đoàn Bộ kiểm tra việc Chấp hành chế độ chi tiêu tài chính 02 Công đoàn các Công đoàn cơ sở  Công ty Cổ phần Định giá  và Dịch vụ Tài chính Việt Nam và Công đoàn Trường  Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

    31. Trình Bộ nội dung, chương trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đoàn cán bộ, công đoàn tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại Hàn Quốc.

    32. Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện các hoạt động xã hội.

    33. Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 nhân dịp Đại hội Công đoàn các cấp.

    34. Hướng dẫn tổng kết chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn (2008-2013).

    35. Ban hành các văn bản hướng dẫn và phân công các Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ dự và chỉ đạo Đại hội  Công đoàn các đơn vị.

    36. Trình Bộ về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

    37. Tổ chức Họp BCH Công đoàn Bộ kỳ họp thứ 20 tại Trụ sở cơ quan Bộ; nội dung bầu bổ Sung nhân sự Ban Thường Vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ nhiệm kỳ ( 2008-2013).    

 

   38. Công văn đôn đốc Công đoàn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu chi tài  chính, ngân sách Công đoàn theo chế độ quy định.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  QUÝ IV/2012

 

Căn cứ chương trình công tác tác 06 tháng cuối năm  2012 của Bộ, của Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính xây dựng chương trình công tác quí IV/2012 bao gồm một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tháng 10:

 

1. Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ ( 2013-2018).

2. Tổ chức  đoàn cán bộ, công đoàn tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại Hàn Quốc.

3. Xây dựng đề án, nội dung chương trình, chuẩn bị cơ sở vật chất  phục vụ cho Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính.

4. Phối hợp với Vụ pháp chế tổ chức phổ biến Tuyên truyền Luật Công đoàn Việt Nam.

5. Tổ chức hoạt động nữ công nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

6. Tổ chức tập hợp bài thi tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn ( 2011-2013).

 

Tháng 11:

1. Tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thu nộp tài chính công đoàn năm 2012.

2. Hướng dẫn tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2012 và kế hoạch tài chính công đoàn năm 2013.

3. Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra công đoàn năm 2012 và kế hoạch kiểm tra Công đoàn năm 2013.

4. Hướng dẫn Công đoàn các đơn vị tổng kết hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013. 

5.Hướng dẫn tổng kết công tác năm 2012 và kế hoạch hoạt động Nữ công 2013.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ về việc chuẩn bị Hội nghị dân chủ ở cơ quan Bộ Tài chính.

7. Tổ chức xét thi đua khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2012 trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và Công đoàn cấp trên quyết định.

6. Tổ chức chấm thi tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính, lựa chọn bài thi xuất sắc nhất cấp Công đoàn Bộ Tài chính, báo cáo dự thi cấp Công đoàn Viên chức Việt giai đoạn 2011-2013.

 

Tháng 12:

1. Soạn thảo và báo cáo:

- Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2012 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 của Công đoàn Bộ.  

- Tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2012 và kế hoạch tài chính công đoàn năm 2013.

- Tổng kết công tác kiểm tra công đoàn năm 2012 và kế hoạch kiểm tra Công đoàn năm 2013.

- Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ xây dựng báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013.

2.Tổ chức tổng kết công tác tài chính công đoàn và tổ chức khen thưởng đối với các tập thể có thành tích cao trong việc đôn đốc thu nộp theo chế độ quy định và tổ chức tổng kết công tác Văn phòng của Công đoàn Bộ.

3. Báo cáo Ban cán sự, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ định hướng nhân sự và các vấn đề liên quan chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 24, nhiệm kỳ (2012-2017)

4. Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất để  tổ chức  Đại hội lần thứ 24 nhiệm kỳ ( 2013-2018) Công đoàn Bộ Tài chính tiến tới Đại hội IV Công đoàn Vỉên chức Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

5. Hoàn thành  tư liệu tuyên truyền phục vụ Đại hội công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ (2012-2017)

6. Tham gia với các đơn vị liên quan về việc xây dựng tiêu chí phân phối mua nhà thu nhập thấp;

7. Tham gia với Vụ Kế hoạch Tài chính trình Bộ phương án phân phối kinh phí tiết kiệm chi hành chính cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ; Tham gia trình Bộ kế hoạch chăm lo đời sống cán bộ, công chức năm 2013.

 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác quí III và chương trình công tác quí IV/2012 của Công đoàn Bộ Tài chính. Trên cơ sở báo cáo sơ kết và kế hoạch nêu trên, đề nghị các đồng chí trong BCH, UVUBKT Công đoàn Bộ ở các lĩnh vực cá nhân phụ trách và Công đoàn các đơn vị chủ động nghiên cứu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình cho phù hợp với kế hoạch chung của Công đoàn Bộ.

 

Nơi Nhận:

- Như trên;

- LĐ Bộ 

- CĐVCVN ) để báo cáo

- Đảng uỷ Bộ TC ) để b/c

- Công đoàn các đơn vị  

- UVBCH, UVUBKTCĐ Bộ

- Vụ Thi đua khen thưởng

- L­u VT, CĐ

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Dương Đức Minh

[Trở về]

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Tel: (84-4) 2220 4028, Fax: (84-4)2220 8091, Email: support@mof.gov.vn